2022-12-22 04:50Pressmeddelande

Ragn-Sells etablerar ny anläggning i Kiruna

Miljöföretaget Ragn-Sells stärker sin lokala närvaro i Kiruna. Miljöföretaget Ragn-Sells stärker sin lokala närvaro i Kiruna.

Miljöföretaget Ragn-Sells har förvärvat mark från Kiruna kommun om 1,7 hektar med ambitionen att etablera en ny anläggning i Kiruna för att öka materialåtervinningen av bland annat planglas och gips.

- Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle måste vi använda de råvaror vi redan har, om och om igen. Att då kunna förankra oss på den lokala marknaden och kunna erbjuda våra kunder en ökad grad av materialåtervinning känns extra glädjande, säger Elias Engström, regionchef på Ragn-Sells.

Den nya anläggningen som ligger i Kiruna är en så kallad IFA-anläggning (icke-farligt avfall) med stort fokus på bland annat planglas och gips för materialåtervinning. Den kommer att ge möjlighet till inte bara omlastning utan även behandling av olika materialflöden.

- Anläggningens läge har goda förbindelser och möjliggör transporter med både bil och tåg, vilket gör att ännu mer avfall kan materialåtervinnas istället för att läggas på deponi, säger Anders Dahlström, sektionschef på Ragn-Sells.

Processen med att ansöka om tillstånd samt projektering för uppbyggnad av anläggningen påbörjas inom kort och målet är att kunna ta emot material redan sommaren 2023.

För mer information, kontakta gärna:
Elias Engström, regionchef på Ragn-Sells, 0709274895, elias.engstrom@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig på Ragn-Sells, 0107232416, press@ragnsells.comOm Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2021 uppgick Ragn-Sells omsättning till 7,6 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors