2018-10-30 09:14Pressmeddelande

Ragn-Sells diplomerar Borlänge kommuns krav på återvunnet material i kommunala upphandlingar

null

Miljöföretaget Ragn-Sells har låtit undersöka kommunernas krav på återvunnet material i kommunal upphandling. Resultatet: att kraven är i princip obefintliga. Borlänge svarar som enda kommun att de har mål för att en viss andel av de upphandlade varorna ska bestå av återvunnet material. För det arbetet diplomeras Borlänge av Ragn-Sells som en ”cirkulär förelöpare” och är därigenom ett föredöme för andra kommuner.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) ger myndigheter möjlighet att ställa hållbarhetskrav vid upphandlingar.

– Offentlig upphandling motsvarar en sjättedel av Sveriges BNP och kommunerna står för en stor del av detta. Genom att kräva mer återvunnet material när de köper in varor skulle de kunna ge omställningen till en cirkulär ekonomi en rejäl knuff framåt, säger Pär Larshans, hållbarhetschef vid Ragn-Sells.

Trots detta är det ytterst få kommuner i Sverige som ställer krav på att en viss andel av de varor de köper ska vara tillverkade av återvunnet material. Inte heller prioriteras varor som innehåller återvunnet material framför andra varor, visar Ragn-Sells kartläggning. Ett fåtal kommuner sticker ut och Borlänge svarar som enda kommun, av de 200 kommuner som deltog i undersökningen, att det finns ett mål för att en viss andel av de upphandlade varorna ska bestå av återvunnet material.

– Borlänge är ett föredöme för andra kommuner och många av de goda exempel vi ser här kommer vi förmedla vidare. Jag är riktigt imponerad, säger Pär Larshans.

I Borlänge kommuns upphandlingspolicy står att läsa att kommunen ska verka för en uthållig samhällsutveckling genom att ställa relevanta miljökrav, som ska vara kopplade till föremålet, i varje upphandling. Och det finns gott om konkreta exempel på hur detta efterlevs, som till exempel återvunnet byggmaterial vid nybyggnationer, inköp av begagnade möbler och krav på fossilfri och/eller återvunnen plast.

Under tisdagen uppmärksammade Pär Larshans och Peter Dahlberg, avdelningschef för Ragn-Sells i Borlänge, kommunledningen i Borlänge kommun med ett diplom för sitt föredömliga sätt att arbeta med krav på återvunnet material i kommunala upphandlingar såsom en ”cirkulär förelöpare”.

– Det känns så klart väldigt hedrande att bli uppmärksammade för detta eftersom vi tagit beslut om att höja ambitionen och bli en av Sveriges bästa miljökommuner. Det här är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Jan Bohman, kommunstyrelsen ordförande. 


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors