2018-01-25 12:00Pressmeddelande

Ragn-Sells digitaliserar sin hållbarhetsredovisning genom nytt avtal med Worldfavor

null

Nu tar miljöföretaget Ragn-Sells nästa steg i resan mot en cirkulär värld. Genom det nytecknade avtalet med Worldfavor digitaliserar man sin hållbarhetsredovisning, vilket möjliggör både hög transparens och kvalitetssäkring av hållbarhetsdata.

Worldfavor är marknadsledande inom digitalisering av hållbarhetsrapportering och erbjuder en webbaserad mjukvaruplattform för rapportering och hantering av hållbarhetsdata. Ragn-Sells är ett familjeföretag i fjärde generation med ambitionen att påverka samhällets riktning mot en cirkulär ekonomi där avfall ses som resurser. Ett nytecknat avtal företagen emellan gör att Ragn-Sells kan ta nästa steg i resan mot en cirkulär värld.

–Worldfavors olika verktyg för avancerad hållbarhetsrapportering säkrar både vår höga transparens och kvalitetssäkrar vår hållbarhetsdata på ett mycket bra sätt, säger Pär Larshans, hållbarhetschef Ragn-Sells.

Det nya avtalet innebär att hela Ragn-Sellskoncernen kommer att GRIStandards-rapportera 2017 års drift. Under 2018 kommer man också att utveckla nya lösningar för att löpande följa viktiga nyckeltal för att kunna maximera miljönyttan.

–Vi är på väg in i den fjärde industriella revolutionen där digitalisering och cirkulär ekonomi har ersatt dagens linjära system. I detta är det viktigt med en leverantör som Worldfavor som är den mest innovativa och mest snabbrörliga aktören på marknaden, säger Pär Larshans. 


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors