2022-11-07 04:50Pressmeddelande

Ragn-Sells deltar på FNs klimatkonferens, COP27

Under de kommande två veckorna pågår FNs årliga klimatkonferens, COP27, i Sharm El-Sheikh, Egypten. Miljöföretaget Ragn-Sells kommer delta för att dela kunskap och visa på goda exempel där cirkulära materialflöden är en nyckelfaktor för att nå målen i Parisavtalet.

- Vi vill visa beslutsfattare och näringsliv potentialen i ökad cirkularitet, som ett kraftfullt verktyg i kampen mot klimatförändringarna. Därför måste vi använda de råvaror vi redan har, om och om igen, för att minska behovet av att bryta nya, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Människans sätt att hela tiden gräva fram och producera nya råvaror står för hälften av världens klimatutsläpp, enligt FN. Detta är till stor del en konsekvens av att råvaror bryts, används och sedan slängs, snarare än att de återvinns och används om och om igen.

- I år lägger vi tyngdpunkten på vatten, hav och livsmedelsproduktion. Flera av våra seminarier kommer kretsa kring vår Havbruk-satsning, som samlar upp slam från norska fiskodlingar och utvinner både energi och näringsämnen som kväve och fosfor. Det är ett exempel på hur en cirkulär lösning kan ge råvaror och energi ur avfall, och samtidigt möjliggöra fördubblad fiskproduktion eftersom slammet inte hamnar i fjordarna, säger Pär Larshans.

Ragn-Sells en del av Business Swedens delegation tillsammans med 25 andra ledande näringsrepresentanter, svenska myndigheter och representanter från forskningsinstitut och expertorganisationer. Tillsammans kommer de att visa upp effekterna av hållbara lösningar för viktiga globala intressenter, såväl som offentliga och privata beslutsfattare, för att generera tillväxtpotential inom den gröna omställningen.

– Vi är mycket stolta över att vara en del av Business Swedens delegation under COP27. Näringslivet har i många avseenden kommit mycket längre än politiken. Företag har insett att deras framtida lönsamhet bygger på att verksamheten är hållbar under lång tid, och ställer därför om i snabbare takt, säger Pär Larshans.

Under COP27 kommer Ragn-Sells även att delta på andra arenor, så som Nature, WeDontHaveTime och ICCs global arena. Alla sessioner kommer att sändas.

För mer information, kontakta gärna:
Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig på Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.com


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2021 uppgick Ragn-Sells omsättning till 7,6 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors