2019-11-26 14:13Pressmeddelande

Ragn-Sells deltar i WTO-möte om cirkulär ekonomi

null

Miljöföretaget Ragn-Sells deltar i världshandelsorganisationen WTO:s möte i Geneve i Schweiz den 27 november. Ämnet för mötet är hur handelshinder, inte minst för material som klassas som avfall, i dag står i vägen för övergången till en cirkulär ekonomi.

– Cirkulär ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna klara kampen mot klimatförändringarna. Därför att det oerhört viktigt att även resurser som vi i dag kallar avfall kan röra sig friare över nationsgränser, säger Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans, som representerar Ragn-Sells i samtalen i Geneve.

WTO-mötet fokuserar på den internationella handelns roll i omställningen till en cirkulär ekonomi. I dag, när produktion och försäljning av de flesta varor är internationell, är det omöjligt att skapa kretslopp utan att råvaror kan röra sig mellan länder. Men regleringen kring avfall är till stora delar nationell, vilket innebär att material som återvunnits ofta möter hinder när det behöver korsa gränser.

– Ju fortare WTO lyckas föra in ett cirkulärt synsätt som en naturlig del av alla framtida handelsavtal, desto bättre kan vi ta vara på de resurser vi har i stället för att hela tiden skaffa fram nya. Det tjänar både miljön, klimatet och ekonomin på, säger Pär Larshans.

Den splittrade lagstiftningen innebär bland annat att produkter som förädlats från avfall utesluts från stora delar av den internationella handeln. Därmed uppstår ingen marknad för verkligt cirkulära produkter. En rapport från Ellen MacArthur Foundation visade nyligen hur hälften av klimatutsläppen från produktionen av varor och livsmedel kan elimineras genom en övergång till cirkulär ekonomi.

ICC, världens största handelsorganisation med 45 miljoner medlemsföretag över hela världen, står värd för sessionen om cirkulär ekonomi tillsammans med Sveriges representation i WTO. Bredvid Ragn-Sells och ICC deltar även IKEA, Skanska och Stora Enso.För mer information, kontakta 
Pär Larshans, hållbarhetschef, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Medialinjen, 070-927 24 00, medialinjen@ragnsells.com

Fakta: Cirkulär ekonomi
I en cirkulär ekonomi finns inget avfall, bara resurser. Produkter designas så att de går att plockas isär i sina beståndsdelar, och så att olika material kan återvinnas för att användas igen i ett kretslopp. Det innebär att resurser som en gång har tagits upp ur jorden blir kvar i kretsloppet, och att de behåller sitt värde under lång tids användning. Läs mer på vår webbsida.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors