2023-07-10 03:50Pressmeddelande

Ragn-Sells deltar i högnivåmöte om de globala hållbarhetsmålen

Miljöföretaget Ragn-Sells ingår i den svenska delegationen till FN:s High-Level Political Forum 2023 i New York den 10–19 juli. Temat för mötet är genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

– Om vi menar allvar med att nå de globala målen måste vi använda de råvaror vi redan har, om och om igen. Nu gäller det att snabba på omställningen till en cirkulär ekonomi och för det krävs en helt ny syn på avfall, säger Mikael Hedström, vd Ragn-Sells Treatment & Detox  Sverige.

Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox

Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox

High-Level Political Forum är FN:s årliga uppföljning av hur det går med genomförandet av de globala målen i Agenda 2030. Årets High-Level Political Forum äger rum i New York den 10–19 juli med temat att skynda på återhämtningen efter coronapandemin och att säkerställa att Agenda 2030 genomförs på alla nivåer. Ragn-Sells deltar som en del av den svenska delegationen.

– Ungefär hälften av världens klimatutsläpp kommer av hur vi producerar råvaror. Vi ser fram emot att inspirera till att fler råvaror utvinns från sådant som i dag räknas som avfall, säger Mikael Hedström.

I år fokuserar High-Level Political Forum på att följa upp mål 6 om rent vatten och sanitet för alla, mål 7 om hållbar energi för alla, mål 9 om hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 11 om hållbara städer och samhällen och mål 17 om genomförande och globalt partnerskap. Ragn-Sells deltar i den svenska delegationen som ett exempel på hur näringslivet kan skapa innovativa lösningar för att nå de globala målen.

För mer information, kontakta gärna
Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox Sverige, 070 927 27 56, mikael.hedstrom@ragnsells.com
Emma Ranerfors, Pressansvarig Ragn-Sells Group, 070 927 24 00, press@ragnsells.com


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fyra länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2022 uppgick Ragn-Sells omsättning till 8,7 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors