2015-06-02 12:33Pressmeddelande

Ragn-Sells bidrar till färre transporter inom Malmö stad

null

Vi på Ragn-Sells ser att hållbara helhetslösningar som är bra för livet på jorden också är bra för affärerna. Därför är vi stolta över att vara med och ta fram framtidens logistik- och avfallstjänster för städer, med start i Malmö stad.

SamCity är ett projekt som leds av Malmö stad med stöd från Vinnova. Tillsammans med representanter från både offentliga och privata verksamheter i Malmö City har man nu kommit fram till en lösning genom samlastning för minskad trafik och ökad trygghet i citykärnan.

Fjärrtransporter körs först till SamCitys distributionsterminal där de lastas om och körs med miljöanpassade transporter till den sk microterminalen. Detta för att minskar transporterna in till citykärnan och kontor och butiker får alla sina leveranser vid ett och samma tillfälle. I projektet står Ragn-Sells för transporterna från microterminalen ut till kunderna i citykärnan. Transporterna sker då med en eltraktor för att minska CO2-utsläppen inne i city. För att transporterna inte ska gå tomma tillbaka ses det som en naturlig del av konceptet att returflöden så som avfall och emballage tas med på tillbakavägen. Där har Ragn-Sells en stor roll.

– Det andra ser som ett avfall ser vi som en resurs. Vår tanke är att när något är förbrukat vill vi ge det nytt liv, därför ser vi det som en självklarhet att vara en del av det här samarbetet, säger Richard Nilsson, säljare på Ragn-Sells.

Samtliga större städer i Sverige resonerar om att implementera samordnade godstransporter till och från innerstäderna.

– Vi är redan med och etablerar liknande samarbeten i andra städer och självklart är det intressant att följa resultatet av satsningen i Malmö, säger Jonas Roupé, marknadsdirektör på Ragn-Sells.

Invigning av SamCity Malmö 3 juni

Onsdagen den 3 juni klockan 11.00 på Stortorget i Malmö går startskottet för Malmö stads satsning på hållbara transporter för ett attraktivare City. Välkomna! (se bifogad inbjudan).

För mer information, kontakta

Richard Nilsson, richard.nilsson@ragnsells.com, 070-927 28 04, för frågor om samarbetet i Malmö.
Jens Rasch, jens.rasch@ragnsells.com, 070- 927 45 07, för generella frågor om konceptet kring samlogistik.

SamCity

Malmö stad har med stöd av medel från Vinnova tagit fram en affärsmodell för ett hållbart försörjningssystem för en attraktiv stad, även kallat SAMCITY. Arbetet har skett i en grupp bestående av representanter från Ragn-Sells samt Citysamverkan, Sveriges Åkeriföretag syd, COOP Medlem Syd, Svensk Handel, Fastighetsägarna Syd och Lunds Tekniska Högskola. Projektet är en del av Vinnovas utlysning Utmaningsdriven innovation.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors