2019-02-01 08:52Pressmeddelande

Ragn-Sells belönas som Årets Kretsloppsfrämjare

null

Miljöföretaget Ragn-Sells har utsetts till Årets Kretsloppsfrämjare på Återvinningsgalan i Stockholm. Juryn tog fasta på att Ragn-Sells har tagit fram ny teknik för att utvinna näringsämnet fosfor ur avloppsslam, och samtidigt drivit på för att offentlig upphandling ska premiera produkter av återvunnet material.

– Vi är fantastiskt glada och stolta över att vara Årets Kretsloppsfrämjare i Sverige! Cirkulär ekonomi är ett måste om vi ska ställa om till ett hållbart samhälle, och där spelar vi en nyckelroll genom såväl innovation som opinionsbildning, säger Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans som tog emot priset på Berns stora scen.

Utmärkelsen Årets Kretsloppsfrämjare går enligt beskrivningen till en aktör som ”visat prov på nytänkande” och ”därmed bidragit till ökat kretsloppstänkande och cirkulärt samhällsbyggande”. I sin motivering tar juryn upp Ragn-Sells teknik för att utvinna fosfor ur förbränt avloppsslam, utvecklat av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining och världspatenterat under namnet Ash2Phos.

– EU är helt beroende av importerad fosfor till jordbruket, men världens största fyndigheter finns på ockuperad mark i Västsahara och är förorenade av tungmetaller. Genom att se till att värdefull fosfor i avloppsslam utvinns och stannar i kretsloppet kan vi göra oss fria från det beroendet, säger Pär Larshans.

Juryn lyfter också fram Ragn-Sells arbete med att visa hur svenska kommuner kan kräva återvunnet material i sin offentliga upphandling. En kartläggning under 2018 visade att bara en handfull kommuner ställer någon form av krav. Ragn-Sells har sedan dess hyllat de goda exemplen och fört dialog med många kommuner som vill förändra sitt sätt att upphandla.

– Kommunerna köper varor och tjänster för mer än 300 miljarder kronor varje år. Genom att kräva mer återvunnet material skulle de kunna ge omställningen till en cirkulär ekonomi en rejäl knuff framåt, säger Pär Larshans.

Årets upplaga av Återvinningsgalan öppnades av Sveriges nya miljöminister Isabella Lövin (MP).

För mer information, kontakta gärna

Pär Larshans, hållbarhetschef, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Ragn-Sells Medialinjen, 070-927 24 00, medialinjen@ragnsells.com

Fakta: Fosforåtervinning

Utan fosfor som näring i jordbruket skulle världens skördar halveras. I dag kommer fosforn i handelsgödsel från apatit, som bryts i gruvor. Omkring 80 procent av världens fyndigheter finns i Västsahara, på områden som ockuperas av Marocko. Den fosfat som tas upp ur gruvorna innehåller höga halter av bland annat kadmium, uran och arsenik.

2017 införde Tyskland en lag som ställer krav på fosforåtervinning ur avloppsslam. Tyska städer har fram till 2022 på sig att välja vilken utvinningsteknik de kommer att använda för att utvinna fosfor ur avloppsslammet. Liknande krav har diskuterats i Sverige sedan 1980-talet, men inte införts. En utredning tillsattes under sommaren 2018 med uppdraget att föreslå hur lagstiftning kan utformas.

Med Ragn-Sells världspatenterade teknik Ash2Phos kan över 90 procent av den fosfor som finns i förbränt avloppsslam utvinnas och göra ny nytta i jordbruket. Läs mer om Ash2Phos-processen här.

Fakta: Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell där cirkulära kretslopp har ersatt de linjära modeller för hanteringen av resurser som dominerar dagens globala system. Alla råvaror i uttjänta produkter tas tillvara och cirkuleras vidare, så att de stannar i kretsloppet.

Cirkulär ekonomi innebär flera nya sätt att producera varor och tjänster med ett väsentligt lägre uttag och omvandling av primära resurser än i den linjära ekonomin. Eftersom nyutvinning av råvaror kräver allt mer energi i takt med att jordens fyndigheter töms är cirkulär ekonomi en förutsättning för att klara klimatmålen när jordens befolkning växer.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors