2018-11-28 10:00Pressmeddelande

Ragn-Sells är Stockholms läns friskaste företag – kan bli Sveriges Friskaste Företag

null

Ragn-Sells är Stockholms läns friskaste företag och går nu vidare som en av totalt sju nominerade i landet till att vinna utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag 2018. Priset går till det företag som lyckats allra bäst med att skapa en frisk och välmående arbetsplats. Sveriges Friskaste Företag, som delas ut för andra året i rad, är ett pris som lyfter fram de goda exemplen som en motvikt till de senaste årens rapporter om ökade sjukskrivningar, osunda arbetsmiljöer och hur arbete leder till ohälsa. Bakom initiativet står hälsoföretaget Feelgood samt en jury bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa.

Deltagare i Sveriges Friskaste Företag utvärderas på fyra övergripande faktorer som har sin utgångspunkt i forskning om vad som skapar friska organisationer. Områdena är; systematiskt arbetsmiljöarbete, ledarskap, medarbetarskap och delaktighet samt hälsa och hållbart arbetsliv.

Ragn-Sells är vinnare i Stockholms län och vidare som finalist till Sveriges Friskaste Företag med följande motivering:

Det cirkulära samhället är ledstjärnan för Ragn-Sells arbete. Hållbarhet genomsyrar allt och det gäller även medarbetarna och arbetsplatsen. Genom tydligt fokus på ledarskap för att skapa ett förtroendefullt, hållbart och utvecklande arbetsklimat med samarbete i centrum, har Ragn-Sells genomfört en kulturresa som skapat effekt. Företaget har drastiskt minskat både anmälda arbetsskador och arbetsolyckor. Arbetsklimatet har gått från pekpinnar till uppmuntran av goda exempel. Med sitt långsiktiga fokus på medarbetarskap som skapar delaktighet kvalificerar Ragn-Sells som vinnare i Stockholms län, och är därmed en av finalisterna i finalomgången av Sveriges Friskaste Företag.

– Att få den här utmärkelsen känns jätteroligt! Det är ett kvitto på att vi är på rätt väg och det ger oss extra energi i vårt fortsatta arbete. För oss är detta ett långsiktigt arbete som började redan för fyra år sedan med ett tydligt fokus på att skapa ett förtroendefullt, hållbart och utvecklande arbetsmiljöklimat. En viktig framgångsfaktor för vår kulturresa har varit att uppmuntra genom goda exempel. Nu har vi de bästa förutsättningarna att tillsammans bli ännu bättre. För det bygger på att alla är med och bidrar, från ledare till medarbetare, säger Sofia Blomdal arbetsmiljöchef på Ragn-Sells

Tävlingen har varit öppen för alla företag i Sverige där de medverkande inledningsvis har svarat på en enkät kopplat till frågorna ovan – totalt har drygt 160 företag runt om i landet nominerats. Därefter har ett team på Feelgood, bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa, genomfört djupare analyser av företagen och identifierat sju finalister, däribland Ragn-Sells från Stockholms län.

– Genom att arbeta systematiska med arbetsmiljö som en viktig del av företagskulturen, visar Ragn-Sells tydligt hur en organisation kan uppnå förändringar som inte bara skapar en säkrare arbetsmiljö, utan även engagerade och lösningsorienterade medarbetare, säger Joachim Morath, VD för Feelgood.

Vinnaren presenteras i mars 2019 och kommer att utses av en jury som består av följande experter inom arbetsmiljö och hälsa: Göran Hägglund, tidigare socialminister och juryns ordförande, Irene Jensen, professor i företagets hälsa och personskadeprevention vid Karolinska Institutet, Göran Johansson tidigare ordförande för IF Metall, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR samt Joachim Morath, VD för Feelgood.

– Att skapa en god arbetsmiljö med nöjda medarbetare är avgörande för att organisationer ska utvecklas, vara framgångsrika och locka till sig de bästa talangerna. Det genomförs en mängd olika initiativ runt om på olika arbetsplatser för att skapa just detta. Den offentliga debatten handlar ofta om brister och tillkortakommanden när det gäller arbetsmiljö. Med priset vill vi lyfta fram goda exempel och därigenom visa på olika lösningar för ett friskare arbetsliv, säger Göran Hägglund, styrelseordförande för Feelgood och juryns ordförande.

För mer information, kontakta:

Joachim Morath, VD, Feelgood, 08-545 810 00, joachim.morath@feelgood.se

Sofia Blomdal, Arbetsmiljöchef, Ragn-Sells, 070-927 47 51, sofia.blomdal@ragnsells.com

Om Feelgood

Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och verkar inom företagshälsa, träning, och sjukgymnastik. Vi erbjuder innovativa hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering, genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa i företag och ökad livskvalitet för privatpersoner. Feelgood är ett rikstäckande företag med cirka 500 medarbetare och levererar hälsotjänster nära 200 enheter över hela landet. Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. www.feelgood.se.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors