2017-06-02 09:00Pressmeddelande

Ragn-Sells AB förvärvar Gotland Recycling

null

”Ger Gotland ytterligare en dimension av återvinning”

Den 1 juni förvärvade Ragn-Sells AB Gotland Recycling och stärker sin position på ön genom att komplettera befintlig verksamhet med värdefulla resurser och kompetens. För gotlänningarna innebär det att ännu mer av öns avfall återvinns och förädlas lokalt.

Gotland Recycling drevs tidigare av Hans Gustafsson. Ragn-Sells köpte bolaget 1 juni och förstärker därmed sin verksamhet på Gotland.

–Efter tio år i återvinningsbranschen är det dags för mig att gå vidare med nya projekt. Att det är Ragn-Sells AB som förvärvar Gotland Recycling AB känns tryggt både för anställda och kunder, säger Hans Gustafsson.

Ragn-Sells ser Gotland Recycling som ett strategiskt och värdefullt komplement till befintlig verksamhet.

–Det är ett välskött och fint bolag som drivits med gott entreprenörskap och det är något vi kan lära oss av i vår övriga affär, säger Henric Sundin, divisionschef Återvinning vid Ragn-Sells.

Ragn-Sells har de senaste åren satsat på sin verksamhet på Gotland, bland annat genom den slurryanläggning som invigdes förra året.

–Genom förvärvet stärker vi vår position och kan samtidigt erbjuda ännu bättre service till alla kunder. Gotland i sig är speciellt med en peaksäsong under sommaren och mindre verksamhet under resten av året. Genom att gå samman blir vi en mer flexibel organisation.

Gotland Recycling fortsätter att drivas som ett eget bolag med befintlig personal. Samtidigt får bolaget tillgång till Ragn-Sells rikstäckande nätverk och behandlingsanläggningar som gör att återvinningsgraden ökar och en större andel avfall blir förnyelsebara material som återinförs in i systemet igen.

–Det ger Gotland ytterligare en dimension av återvinning, säger Henric Sundin. 

För mer frågor, vänligen kontakta:

Henric Sundin, Divisionschef Återvinning Ragn-Sells AB, 076-1017900
henric.sundin@ragnsells.com

Hans Gustafsson, VD Gotland Recycling AB, 073-0559565
hans@gotlandrecycling.se


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors