2015-06-03 10:00Pressmeddelande

Preem och Ragn-Sells i samarbete för grönare diesel

null

Genom att återanvända fett från fettavskiljare tillsammans med använd matlagningsolja och utnyttja det som råvara vid framställning av diesel skapas ett nytt värdefullt kretslopp som minskar behovet av fossila bränslen.

Preem och Ragn-Sells visar med sitt samarbete att en grön, hållbar och spårbar produktion av drivmedel är möjlig, vilket bidrar till att göra Sverige fossilfritt.

Preems vision är att skapa ett hållbart samhälle där en del är att öka produktionen av hållbara drivmedel. Ragn-Sells som ledande återvinningsbolag satsar målmedvetet på innovation. Med ny teknik och nya metoder ligger Ragn-Sells i framkanten när det gäller att omvandla avfall till råvaror som minskar behovet av moder jords ändliga resurser.

– Samarbetet inleddes januari 2015 med en försöksverksamhet som successivt byggs upp till full skala våren 2016. Målet är att producera 20 000 kubikmeter hållbar, närproducerad råvara för dieselproduktion, berättar Johan Fahlström projektledare på Ragn-Sells.

Ragn-Sells ansvarar för insamling, rening, vattenavskiljning och transport till cistern. Preem ansvarar för delen som omfattar cistern för lagring av färdig råvara, logistik till raffinaderi (med fartyg) och framställning av diesel.

Preem var först i Sverige med att introducerade HVO-dieseln 2011 och först i världen med att producera sin diesel med tallolja som förnybar råvara, som har bidragit stort till den ökade försäljningen av förnybara drivmedel i Sverige. Sedan dess har andelen förnybart i Sverige mer än fördubblats från 5,7 % 2010 till 12,1 % 2014. Cirka 40 % av allt förnybart drivmedel i Sverige är HVO.

– Vi letar ständigt efter nya hållbara råvaror som går att använda för att tillverka fordonsbränsle och som fungerar i hela fordonsflottan, såväl dagens som morgondagens. Att använda restprodukter från bland annat restaurangers matlagning är ett spännande projekt. Vi tror att förnybara drivmedel kommer att baseras på flera olika råvaror i framtiden och att det därför är viktigt att samverka. Vårt bidrag är att göra så hållbara och så effektiva bränslen som möjligt, säger Åsa Håkansson, Utvecklingsingenjör på Preem.

Över 9 miljoner kubikmeter diesel och bensin förbrukas årligen i Sverige. Endast 5 % av detta baseras på förnybar råvara.

Målet är att år 2020 ska 10 % av diselproduktionen i Sverige vara biobaserat. Genom den metod som nu prövas i samarbetet mellan Preem och Ragn-Sells kan detta uppnås.

– Ragn-Sells har en av Sveriges största fordonsflottor, vi ser fram emot möjligheten att rulla runt med bränsle vi själva varit med om att återanvända och på så sätt också bidra till lägre koldioxidutsläpp avrundar Per-Eric Bjurenborg, COO Ragn-Sells.

Mer information:

Johan Fahlström, Projektledare Ragn-Sells, 070-927 47 03, johan.fahlstrom@ragnsells.com 

Åsa Håkansson, Utvecklingsingenjör Preem, 010-450 11 10, asa.hakansson@preem.se

Anders Kihl, Utvecklingschef Ragn-Sells, 070-927 26 84, anders.kihl@ragnsells.com 


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors