2020-02-10 13:10Pressmeddelande

Pär Larshans får regeringsuppdrag för klimatneutralt näringsliv

null

Miljöföretaget Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans har fått regeringens uppdrag att delta som expert i samverkansprogrammet för näringslivets klimatomställning. Satsningen ska stärka näringslivets omställning till cirkulära affärsmodeller och göra Sverige till en stor exportör av klimatpositiva produkter och tjänster.

– Ett lönsamt och cirkulärt svenskt näringsliv ger minskade utsläpp, skapar nya jobb och etablerar Sverige som ett globalt föredöme. Näringslivet står för en stor del av våra utsläpp, men kan vara en avgörande del av lösningen, säger Pär Larshans.

Regeringen lanserade i fjol fyra samverkansprogram som ett led i överenskommelsen med Centerpartiet och Liberalerna. Programmet Näringslivets klimatomställning ska stärka det svenska näringslivets omställning till cirkulära affärsmodeller, inte minst med fokus på att öka exporten av klimatpositiva produkter och tjänster.

– Sverige har världens bästa förutsättningar att motverka klimatförändringarna genom att ta en internationell ledarroll på vägen mot ett klimatneutralt näringsliv. Jag är både stolt och ivrig över att få bidra med kunskap och perspektiv på cirkulär ekonomi, säger Pär Larshans.

Genom samverkansprogrammet möts näringsliv, statsförvaltning, samhällsaktörer och forskning. Arbetet utgår från Sveriges klimatmål: Noll nettoutsläpp år 2045 och därefter negativa utsläpp, alltså ett större upptag av växthusgaser från atmosfären än vi släpper ut. Stor vikt läggs också vid samspelet med satsningar på EU-nivå, som den färdplan som kallas den europeiska gröna given och leds av EU-kommissionären Frans Timmermans.

– Den svenska näringslivstraditionen bygger på samarbete och tillit, som också är förutsättningar för en cirkulär ekonomi. Inget företag kan bli cirkulärt på egen hand, och därför blir vår förmåga att samarbeta helt avgörande för omställningen, säger Pär Larshans.

Samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning sköts av näringsdepartementet, men arbetet berör en rad andra departement.

För mer information, kontakta gärna
Pär Larshans, hållbarhetschef,
070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Ragn-Sells Medialinjen, 070-927 24 00, medialinjen@ragnsells.com

Bild på Pär Larshans, samt övriga pressbilder, finns för nedladdning och fri redaktionell användning här.

Fakta: Samverkansprogrammen
De fyra samverkansprogrammens teman för 2019–2022 är en del av det så kallade januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelse som regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet har ingått med Centerpartiet och Liberalerna:

  • Näringslivets klimatomställning
  • Kompetensförsörjning och livslångt lärande
  • Hälsa och life science
  • Näringslivets digitala strukturomvandling

Läs mer här.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors