2023-09-21 03:50Pressmeddelande

Nytt samarbete visar nyttan med avfallet

Söderenergi och miljöföretaget Ragn-Sells inleder ett samarbete som innebär ökad transparens och spårbarhet för avfallet.    Söderenergi och miljöföretaget Ragn-Sells inleder ett samarbete som innebär ökad transparens och spårbarhet för avfallet.

Ordning och reda på avfallsströmmarna med verifikat. Nu inleder Söderenergi och miljöföretaget Ragn-Sells ett samarbete som innebär ökad transparens och spårbarhet för avfallet.   

Ragn-Sells levererar returträ till Söderenergi, som ser till att det blir värme och el. Askorna omvandlas sedan av Ragn-Sells med ny teknik till salter som används bland annat för halkbekämpning och till gödsel. Processen bidrar till att minska uttaget av jungfruliga råvaror, på väg mot en cirkulär ekonomi.

Dessutom bidrar samarbetet till avgiftning, genom att tungmetaller avskiljs och tas ur kretsloppet. Undvikna CO2-utsläpp och återvinning av metall är andra nyttor. Det nya verifikatet som Söderenergi kommer överlämna till Ragn-Sells tidigt 2024 innehåller konkreta data om dessa nyttor. 

– Vi är mycket glada över detta samarbete. Nu kommer vi att fortsätta arbeta tillsammans för att bidra till den cirkulära omställningen, säger Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox. 

Det är noggrann provtagning hos Söderenergi som har lagt grunden för verifikatet. Ett område där bolaget ligger långt framme. Söderenergi hanterar idag såväl biobränslen som verksamhetsavfall, dock inte hushållssopor. 

– Vi tar prover och utför analys på alla våra leveranser. När vi kopplar ihop dessa data med våra anläggningars prestanda kan vi erbjuda ett verifikat till Ragn-Sells som konkret visar nyttorna vi åstadkommer i vårt samarbete. Det är något som vi ser att framtidens återvinningsföretag efterfrågar, och även deras kunder. Vi tror och hoppas att detta kommer att bli standard i framtiden, säger Karin Medin, vd på Söderenergi.

För mer information, kontakta gärna: 
Mikael Hedström, vd Ragn-Sells Treatment & Detox, 070-927 27 56, mikael.hedstrom@ragnsells.com 
Karin Medin, vd Söderenergi, 076-803 35 10, karin.medin@sodernergi.se 
Camilla Koebe, hållbarhets- och kommunikationschef, Söderenergi, 070-555 11 55 camilla.koebe@sodernergi.se  

Om Söderenergi:
Söderenergi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i Stockholmsregionen, dygnet runt och året runt. I kraftvärmeverket producerar vi även el som motsvarar förbrukningen i 100 000 hushåll. På ett år omvandlar vi 1 miljon ton avfall till energi. För mer information se www.soderenergi.se   Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fyra länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2022 uppgick Ragn-Sells omsättning till 8,7 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors