2021-02-18 07:30Pressmeddelande

Ny tjänst ökar materialåtervinningen av gips

null

Under 2020 levererade miljöföretaget Ragn-Sells cirka 2 700 ton gipsavfall för materialåtervinning.Genom att erbjuda ”återvinningsrätt” för gips kan nu fler kunder i hela Sverige bidra till att gammalt gips blir till nytt. Tack vare samarbetet med Gyproc och Gyro gipsåtervinning ökar andelen gips som går till materialåtervinning.

- Nyckeln till ett hållbart samhälle är att återanvända de råvaror som vi redan har så ofta det bara går. I det här fallet handlar det om att det gips som vi samlar in från främst våra byggkunder skickas till materialåtervinning. Samtidigt minskar vi utsläppen från gruvbrytningen av nya råvaror – en riktig win-win, säger Linnéa Sellberg, Affärsprojektledare Ragn-Sells.

”Återvinningsrätt” möjliggör ökad återvinning

Oavsett var i landet gipsavfallet uppstår finns det stora fördelar med att materialåtervinna, även vid långa transporter. Detta för att nya råvaror inte behöver brytas för framställningen av nytt gips. För de kunder som väljer att prioritera att minimera transporter och CO2-utsläpp finns nu möjligheten att välja tjänsten Gips med återvinningsrätt. Lösningen innebär att det faktiska gipsavfallet hanteras lokalt, men motsvarande volym levereras från en kund närmare Gyro Gipsåtervinnings anläggning i Bålsta för att sedan materialåtervinnas och bli till ny gips hos företaget Gyproc.

För mer information, kontakta gärna:
Linnéa Sellberg, Affärsprojektledare
070-927 29 37, linnea.sellberg@ragnsells.com

Fakta: Gips för materialåtervinning och gips med återvinningsrätt
Gips till materialvinning är den lösning där kundens faktiska avfall återvinns medan gips med återvinningsrätt betyder att ditt faktiska material hanteras lokalt och motsvarande volym levereras till materialåtervinning från en annan kund närmare anläggningen i Bålsta.

Fakta: Nyttan med materialåtervinning
Nyttan med återvinning är större än utsläppen från transporten oavsett var i landet materialet körs ifrån. Nyttan minskar dock ju längre materialet måste transporteras. Bilden visar besparing i ton CO2-ekvivalenter i förhållande till hur långt avfallet måste transporteras.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors