2024-07-01 11:00Pressmeddelande

Ny tf. vd för Ragn-Sells Treatment & Detox Sverige

Madeleine Ljunggren går från och med den 1 juli 2024 in som tillförordnad vd för Ragn-Sells Treatment & Detox AB när Mikael Hedström nu lämnar bolaget för nya utmaningar.

Efter sju år i företaget lämnar Mikael Hedström Ragn-Sells för att söka nya utmaningar. Under sin tid i bolaget har Mikael bidragit till att många viktiga projekt sjösatts, bland annat byggandet av världens första Ash2Salt-anläggning.

- Det har varit sju väldigt roliga år där jag fått förmånen att arbeta med många fantastiska människor. Jag är övertygad om att den utvecklingsresa vi har startat kommer fortsätta generera framgång för Ragn-Sells, säger Mikael Hedström.

Från 1 juli 2024 tar Madeleine Ljunggren över som tillförordnad vd för Ragn-Sells Treatment & Detox Sverige AB. Detta gör hon i tillägg till sin roll som ekonomi- och finansdirektör för Ragn-Sellsföretagen.

- Jag vill tacka Mikael för det framgångsrika arbete som bedrivits tillsammans med alla Treatment & Detox-medarbetare i Sverige. Verksamheten har utvecklats mycket väl under dessa år, så Mikael lämnar efter sig ett solitt arv att bygga vidare på, säger Lars Lindén, koncernchef för Ragn-Sells.

För mer information, kontakta gärna:
Emma Ranerfors, pressansvarig på Ragn-Sells, 070-927 24 00, press@ragnsells.com


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fyra länder och omfattar 2541 medarbetare. År 2023 uppgick Ragn-Sells omsättning till 8,5 miljarder kronor. www.ragnsells.se www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors