2023-11-16 09:30Pressmeddelande

Ny syn på avfall i fokus på FN:s klimatmöte COP28

Logotyp för COP28

Miljöföretaget Ragn-Sells deltar även i år på FN:s klimatmöte COP28, som en del av Sveriges delegation. Målet är att visa hur övergången till en cirkulär ekonomi är nödvändig för att bromsa klimatförändringarna, något som kräver en helt ny syn på avfall jämfört med dagens.

– Om en dubbelt så stor andel råvaror i världen vore återvunnen skulle vi hålla uppvärmningen under två grader, enligt FN. På COP28 vill vi inspirera fler att se cirkularitet som ett viktigt verktyg mot klimatkrisen och visa att en förändring är möjlig, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

FN:s årliga klimatkonferens heter i år COP28 och hålls i Dubai i början av december. Ragn-Sells deltar i den svenska delegationen i Business Swedens regi tillsammans med ett trettiotal aktörer, bland andra Northvolt, Volvo och IKEA. Koncernchefen Lars Lindén deltar i ett panelsamtal vid invigningen av den svenska paviljongen, där representanter för Sveriges regering och klimatforskaren Johan Rockström inleder.

Enligt FN uppstår nära hälften av de globala klimatutsläppen vid utvinning och behandling av jungfruliga råvaror. Det innebär att en ekonomi som i högre utsträckning bygger på återvunna råvaror är en nyckel i strävan efter ett klimatneutralt samhälle. Samtidigt står dagens lagar och regler, som utgår från en traditionell ekonomi, ofta i vägen för att använda avfall som en källa till hållbara råvaror.

– Genom att dra ned på användningen av nya råvaror ger vi oss själva chansen att vinna kampen mot klimatförändringarna. Därför måste det bli enklare att hämta råvaror ur avfall än rakt ur jorden – och då pratar vi om en helt ny syn på avfall. De diskussionerna kommer vi att ha på COP28, säger Pär Larshans.

Ragn-Sells kommer att organisera och delta i fler än tio seminarier och panelsamtal, i den svenska paviljongen såväl som hos Nordiska ministerrådet, internationella handelskammaren ICC och den estniska paviljongen. Det innebär samarbete och samtal med flera svenska och utländska ministrar, liksom EU:s energikommissionär Kadri Simson som deltar i en session om energiförsörjningen bakom omställningen till ett hållbart samhälle. Därtill kommer en lång rad bilaterala möten om cirkularitet och klimat.

Stort fokus kommer att ligga på behovet av att ta tillvara näringsämnen till mineralgödsel ur avfall i stället för att producera dem på nytt. Ragn-Sells tekniker för att utvinna fosfor och kväve ur avloppsvatten och kalium ur restprodukter från avfallsförbränning gör det möjligt att odla mer mat för en växande världsbefolkning utan att driva på klimatförändringarna.

COP28 pågår mellan den 30 november och den 12 december.

För mer information, intervjuer och kommentarer före, under och efter COP28, kontakta gärna
Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig på Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.com


Fakta: Cirkularitet och klimat

  • Enligt FN står människans brytning och omvandling av råvaror för 50 procent av klimatutsläppen, 90 procent av hotet mot biologisk mångfald och 90 procent av hotet mot tillgång till vatten.
  • En fördubbling av den cirkulära andelen av den globala ekonomin, samtidigt som länderna lever upp till sina åtaganden i Parisavtalet, skulle begränsa uppvärmningen till klart under två grader enligt FN-stödda Circularity Gap Report.

Fakta: COP28

  • Årets upplaga av FN:s klimattoppmöte, COP28, hålls i Dubai i Förenade Arabemiraten.
  • Mötet pågår mellan den 30 november och 12 december.
  • På de årliga COP-mötena förhandlar alla länder som ställt sig bakom Parisavtalet från 2015 om åtgärder för att bromsa klimatförändringarna.


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fyra länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2022 uppgick Ragn-Sells omsättning till 8,7 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors