2018-03-01 07:30Pressmeddelande

Ny sifoundersökning: Svenskarna underskattar sitt råvarubehov kraftigt

null

Mer än varannan svensk tror att deras konsumtion kräver högst tio ton råvaror per person varje år. Det visar en ny Sifoundersökning på uppdrag av miljöföretaget Ragn-Sells. I själva verket går det åt hela 60 ton, varav bara en bråkdel är återvunnet material.

– Vårt sätt att leva bygger på en fullständigt ohållbar användning av naturresurser. Vi behöver öka medvetenheten om 60-tonsfrågan för att fler ska förstå vikten av att använda mer återvunnet material, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sellsföretagen.

En majoritet av de tillfrågade i undersökningen, 53 procent, väljer något av svarsalternativen ett halvt ton, två ton eller tio ton på frågan om hur mycket material som går åt till deras konsumtion varje år. Det är som mest en sjättedel av verklighetens 60 ton.

Genomsnittssvensken kastar runt 450 kilo hushållssopor varje år, men för konsumtionen krävs alltså långt mer än 100 gånger så mycket naturresurser. Bara en mycket liten del av de 60 tonnen utgörs av återvunnet material.

– Åtgärder som fortfarande bara fokuserar på att minska mängden avfall är fel. Det viktiga är att vi slutar att tära så hårt på jordens ändliga resurser. Därför måste vi använda mer återvunnet material i Sverige, och för det krävs politik som gör det mer lönsamt än att bryta nytt, säger Pär Larshans.

I dag utgår mycket arbete med avfall från den så kallade Avfallstrappan, ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfall ska tas om hand. Avfallstrappan sätter i första hand fokus på att minska avfallsmängderna.

Sverige förlorar varje år minst 40 miljarder kronor på utebliven återvinning, enligt en rapport från Återvinningsindustrierna och Material Economics i januari. Den verkliga siffran är med all sannolikhet ännu högre, eftersom rapporten bara studerat en handfull material.

Rätt svar, att det krävs 60 ton material per person och år för att producera det vi konsumerar i Sverige, valdes av 30 procent i Sifoundersökningen. Mängden 60 ton är en sammanställning av många olika typer av råvaror.

För mer information, kontakta gärna

Pär Larshans, hållbarhetschef, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com

Fakta: 60-tonsfrågan

  • Konsumtionen i Sverige kräver 60 ton naturresurser årligen för varje svensk. Bara en mycket liten del utgörs av återvunnet material.
  • 60-tonsfrågan innebär ett ökat fokus på att minska mängden naturresurser som bryts i stället för att på att minska mängden avfall.
  • Fokus på ett minskat uttag av naturresurser leder till en mer omfattande och avancerad återvinning, vilket minskar behovet av att bryta jungfruliga ämnen ur jorden.

Läs mer om 60-tonsfrågan här.

Bakgrund: Sifoundersökningen

1 000 svenskar intervjuades av Sifo per telefon under perioden 10–16 januari 2018. Följande fråga ställdes:

En svensk ger upphov till cirka 450 kilo hushållsavfall varje år. Hur stor mängd naturresurser tror du krävs per person varje år för att producera det vi konsumerar i Sverige (exklusive vatten)?

Så här fördelade sig svaren:

Ett halvt ton: 4 procent

2 ton: 17 procent

10 ton: 32 procent

60 ton: 30 procent

90 ton: 6 procent

Vet ej: 12 procent

Bland männen i undersökningen trodde 57 procent att genomsnittssvenskens konsumtion kräver högst tio ton naturresurser per år. Motsvarande siffra för kvinnor är 48 procent.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors