2018-08-02 07:30Pressmeddelande

Nio av tio svenskar vill att deras kommun väljer återvunnet material

null

Fler än nio av tio svenskar, 94 procent, vill att deras kommun ska prioritera återvunnet eller återbrukat material när de gör offentliga upphandlingar. Det visar en ny Sifoundersökning gjord på uppdrag av miljöföretaget Ragn-Sells. Ändå är det få kommuner som gör det i dag.

– I dag lever vi svenskar som om det fanns fyra jordklot att ta av. Stora inköpare som kommuner behöver ta sitt ansvar och välja varor som innehåller återvunnet material, i stället för att tära ännu mer på jordens resurser, säger Cecilia Zarbell, kommunikationschef på Ragn-Sells.

Fler än nio av tio svenskar, 94 procent, instämmer helt eller delvis i påståendet ”jag vill att min kommun ska prioritera återvunnet material vid offentlig upphandling när det är möjligt.” Bara en procent instämmer inte alls, medan två procent svarar att de delvis inte instämmer.

Ragn-Sells granskade nyligen i vilken mån kommunerna ställer krav på återvunnet material i sina upphandlingar. Kartläggningen visade att bara åtta kommuner av de 200 som besvarade enkäten ställer sådana krav. Fyra kommuner uppgav att de prioriterar varor producerade av återvunnet material framför andra varor.

– Undersökningen visar tydligt att svenskarna vill att deras kommuner ska ta ett större ansvar för en hållbar utveckling. Lagen om offentlig upphandling ger kommunerna möjlighet att prioritera varor som innehåller återvunnet material. Det är glädjande att några kommuner använder det verktyget, men många fler måste följa deras exempel, säger Cecilia Zarbell.

Offentlig upphandling i Sverige motsvarar ungefär en sjättedel av bruttonationalprodukten, BNP. 2016 betalade upphandlande myndigheter ut 780 miljarder kronor till privata och offentliga företag och andra organisationer. Kommunernas utbetalningar uppgick till drygt 300 miljarder kronor, enligt Upphandlingsmyndighetens senaste sammanställning.

Konsumtionen i Sverige kräver 60 ton naturresurser årligen för varje svensk. Bara en mycket liten del utgörs av återvunnet material. 

För mer information, kontakta gärna:
Cecilia Zarbell, kommunikationschef, 070-927 24 00, cecilia.zarbell@ragnsells.com
 

Fakta: Offentlig upphandling och hållbarhet

Lagen om offentlig upphandling (LOU) ger myndigheter möjlighet att ställa hållbarhetskrav vid upphandlingar. För kommunerna kan det till exempel innebära krav på vissa arbetsrättsliga villkor vid inköp av tjänster, krav på ekologisk mat till skolor och äldreomsorg eller krav på en viss andel återvunnet material i varor som elektronik eller byggmaterial.

Fakta: Om undersökningen

Sifoundersökningen genomfördes under perioden 25 maj till 6 juni 2018. 1 000 personer fick följande fråga i en webbaserad enkät: ”Återvunnet material minskar behovet av nya naturresurser. Kommuner kan aktivt prioritera återvunnet material framför icke återvunnet när de köper in varor, men få kommuner gör det i dag. I vilken grad instämmer du i följande påstående? Jag vill att min kommun ska prioritera återvunnet material vid offentlig upphandling när det är möjligt.”

Svaren fördelade sig enligt följande:

Instämmer helt: 59 procent
Instämmer delvis: 35 procent
Instämmer delvis inte: 2 procent
Instämmer inte alls: 1 procent
Tveksam, vet ej: 3 procent


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors