2019-10-10 15:00Pressmeddelande

Näringsministern optimistisk efter besök på Ragn-Sells om cirkulära lösningar

null

Under onsdagen besökte näringsminister Ibrahim Baylan Ragn-Sells för att få en inblick i företagets cirkulära arbete och lära sig mer om de nya innovationer som tagits fram för att kunna skapa ett hållbart samhälle.

- Jag känner mig väldigt optimistisk efter de innovationer jag har sett här och de möjligheter detta ger, både för att ställa om, men också för ökad tillväxt och de jobb detta kan ge vårt land, sa en inspirerad Ibrahim Baylan efter presentationen.

Näringsministern Ibrahim Baylan tillbringade onsdagsförmiddagen hos Ragn-Sells ute på Sätra Gård där han fick en presentation av arbetet för omställningen till en cirkulär ekonomi. Ministern visade stort intresse för de innovationer som Ragn-Sells tagit fram, t.ex. en lösning för att utvinna över 90% av all fosfor ur avloppsslam.

Näringsministern var införstådd med att mer måste göras från både näringslivets- och från statens/EU:s och det offentligas sida för den cirkulära frågan. Näringsministern var tydlig med att Ragn-Sells innovationer har stora exportmöjligheter och att det ligger i samhällets intresse att bidra till detta och att både resursfrågan och klimatfrågan adresseras.

- Efter genomgången här på Ragn-Sells blev det väldigt tydligt att vårt gamla sätt att göra saker och ting är det som dominerar vårt regelverk och hur våra affärsmodeller ser ut, och det där måste ju förändras, säger näringsministern som under besöket fick en ökad förståelse för vilka lagar och förordningar som står i vägen för en omställning till en cirkulär ekonomi.

Presentationen följdes av en rundtur på Ragn-Sells anläggning Högbytorp där man bl.a. besökte den tilltänkta platsen för Ragn-Sells kommande Ash2Salt anläggning. Flygaska, som bildas vid energiåtervinning genom förbränning av avfall, får genom Ash2Salt-processen nya användningsområden efter att den avgiftats och tvättats. Ur tvättprocessen återvinns kommersiella salter som bland annat blir vägsalt och gödsel.

Efter besöket kunde näringsministern fastställa att Ragn-Sells arbete och innovationer passar väl in i regeringens cirkulära agenda.

- Jag åker härifrån stärkt i min tro att visst, vi har stora problem, men vi har också möjlighet att kunna lösa dem, avslutar näringsministern.

Se intervju med näringsministern i samband med besöket.


Fakta: Ash2Salt

Flygaska är ett restmaterial som bildas från rökgaser vid förbränning av avfall. I den patenterade metoden Ash2Salt tvättas flygaskan med vatten och ur tvättvätskan utvinns de rena salterna kaliumklorid, kalciumklorid, natriumklorid samt en ammoniaklösning. Salterna kan återanvändas på olika sätt i samhället. Ett exempel är växtnäringsämnet kalium, en kritisk icke förnybar resurs, som genom denna metod kan recirkuleras tillbaka till lantbruket.

Läs mer https://www.ragnsells.se/inspireras/ash2salt/


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors