2016-03-31 10:00Pressmeddelande

Matavfall stannar på Gotland och blir biogas

null

Ragn-Sells utvecklar sin verksamhet på Gotland genom en förbehandlingsanläggning för organiskt avfall i Roma. Avfallet, som tidigare kördes till fastlandet, blir nu biogas till fordon på ön genom ett samarbete med BroGas och Biogas Gotland. Ragn-Sells återvinner avfallet på uppdrag av Region Gotland.
Anläggningen är en milstolpe för ekokommun Gotland, säger Björn Jansson, Gotlands regionstyrelses ordförande.

Det är Ragn-Sells befintliga anläggning i Roma som förstärks med en förbehandlingsanläggning för organiskt avfall. Tidigare kördes det organiska avfallet från hushållen – matavfallet – till fastlandet för återvinning genom rötning. Nu blir det istället biogas som stannar kvar på ön.

– Med den här investeringen kan vi sluta kretsloppet lokalt på Gotland och det är glädjande, säger Anders Kihl, affärsområdeschef vid Ragn-Sells.

Processen från organiskt avfall till biogas börjar redan när gotlänningarna källsorterar. Det som samlas in i avfallskärlen för kompost körs till Ragn-Sells anläggning i Roma. Den nya investeringen möjliggör att avfallet sönderdelasoch separeras från exempelvis påsar och förpackningar. Det organiska material som blir kvar efter processen kallas slurry – en pumpbar flytande massa. Slurryn levereras i sin tur till BroGas biogasanläggning där den genom rötning omvandlas till biogas och biogödsel.

– Anläggningen är en milstolpe för ekokommun Gotland. Nu kommer ju det matavfall som samlas in på Gotland bli biogas till bussar och bilar och allt detta sker på ön. Gotlänningarna kör på sitt eget matavfall helt enkelt, säger Björn Jansson, regionstyrelsens ordförande.

Biogasen transporteras sedan via gasledning till Arla och Biogas Gotlands uppgraderingsanläggning där den förädlas till fordonsgas.

– Ragn-Sells nya förbehandlingsanläggning är goda nyheter, både för oss och för Gotland. Förhoppningsvis får det här ännu fler att bli medvetna om hur viktigt det är köra på ett miljövänligt, men även ett helt lokalproducerat bränsle, säger Magnus Ahlsten, delägare i BroGas och Biogas Gotland.

Ragn-Sells nya anläggning i Roma invigs den 26 april - anmäl dig idag

Vid frågor kontakta,

Chef Marcus Ax, vatten- och avfallsenheten, Region Gotland, 0498-269364
Peter Johansson, Avdelningschef, Ragn-Sells AB, 073-093 92 28
Björn Palmgård, BroGas och Biogas Gotland, 070-226 60 40


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors