2019-06-18 07:29Pressmeddelande

Kommunkartläggning 2019: Mycket få kommuner upphandlar återvunnet

null

Bara ett fåtal kommuner i Sverige väljer varor tillverkade av återvunnet material i sina upphandlingar. Trots ett ökande intresse för hållbar upphandling finns sällan tydliga riktlinjer om att prioritera återvunnet före nyproducerat, visar 2019 års kartläggning från miljöföretaget Ragn-Sells.

– Varje år upphandlar kommuner varor och tjänster för mer än 300 miljarder kronor. Genom att kräva mer återvunnet material när de köper in varor skulle de kunna ge omställningen till en cirkulär ekonomi en rejäl knuff framåt, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Bara tio kommuner svarar att deras riktlinjer för upphandling säger att varor tillverkade av återvunnet material ska prioriteras. Det motsvarar sex procent av de 168 kommuner som besvarat Ragn-Sells enkät. Det är en liten uppgång jämfört med förra året, när bara fyra procent av kommunerna ställde någon form av krav på återvunnet material.

Samtidigt uppger en handfull kommuner att de just nu ser över befintliga riktlinjer och styrdokument i syfte att bedriva en mer hållbar upphandling, bland annat genom att upphandla återvunnet i större utsträckning. Flera svarar också att de följer Upphandlingsmyndighetens hållbarhetsriktlinjer, som i sig ännu inte specificerar att återvunna resurser bör prioriteras.

– Det är glädjande att se att kommuner som Borlänge och Uppsala arbetar aktivt med att ställa krav på att allt fler varor de upphandlar ska vara tillverkade av återvunnet material. Sådana cirkulära förelöpare visar andra kommuner att det går att upphandla mer hållbart, säger Pär Larshans.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) ger offentlig sektor möjlighet att ställa hållbarhetskrav vid upphandlingar. För kommunerna kan det till exempel innebära krav på vissa arbetsrättsliga villkor vid inköp av tjänster, krav på ekologisk mat till skolor och äldreomsorg eller krav på en viss andel återvunnet material i varor som elektronik eller byggmaterial.

– Det har hänt en del sedan förra årets kartläggning, men det går alldeles för långsamt. Alla kommuner behöver ta in tydliga formuleringar om att prioritera återvunnet material i sina riktlinjer, annars är det lätt att ambitionen sjunker när det blir skarpt läge, säger Pär Larshans.

2017 betalade upphandlande myndigheter ut 789 miljarder kronor till privata företag och andra organisationer. Kommunernas utbetalningar stod för drygt 325 miljarder kronor, enligt Upphandlingsmyndighetens senaste sammanställning.

För mer information, kontakta gärna

Pär Larshans, hållbarhetschef, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com 

Medialinjen, 070-927 24 00, medialinjen@ragnsells.com 

Fakta: Om undersökningen

168 av landets 290 kommuner har svarat på enkäten, som genomfördes för andra året i rad. I frågeformuläret ingick två frågor om kommunens riktlinjer för återvunnet material i den offentliga upphandlingen.

1. I kommunens upphandlingspolicy, eller riktlinjer för upphandling, uttrycks det tydligt att varor som är helt eller delvis producerade av återvunna material ska prioriteras framför andra varor?

Ja: 6 procent

Nej: 85 procent

Vet ej: 9 procent

2. Har kommunen fattat beslut om något mål som innebär att en viss andel av upphandlade varor ska vara producerad av återvunna material senast vid en specifik tidpunkt?

Ja: 2 procent

Nej: 80 procent

Vet ej: 18 procent

Fakta: Några fritextsvar ur undersökningen

Borlänge: ”I de upphandlingar där det är lämpligt ställer vi krav på att det ska vara produkter eller varor av återvunnet material. Vi arbetar också med att ta fram nya riktlinjer för upphandling där återvunnet material kommer att vara en viktig del.”

Tjörn: ”Tjörns kommun har tagit fram övergripande miljömål med syftet att begränsa vår klimatpåverkan. Men det är inte specifikt uttryckt genom prioritering av återvunna varor och produkter.”

Uppsala: ”Kommunen har antagit ett specifikt miljömål för att främja en klimateffektiv plastanvändning: ”Vid nyanskaffning av produkter med plastinnehåll ska plasten senast år 2030 enbart komma från återvunnen eller förnybar råvara.”

Älvsbyn: ”Även om det ännu inte står i vår upphandlingspolicy att produkter och varor ska vara helt eller delvis producerade av återvunnet material så efterfrågar vi det. Vi använder oss också av Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek.”


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors