2016-05-13 12:00Pressmeddelande

​Kommersiella salter utvinns ur aska från avfallsförbränning

null

Ragn-Sells har nu tillgång till en metod som utvinner rena salter ur så kallad flygaska. Flygaska bildas vid förbränning, och flygaska från avfallsförbränning blir ofta farligt avfall. En del deponeras i Sverige men stora mängder exporteras och används för att fylla gamla gruvor. Med den nya metoden kan vi ge saltet nytt liv och minska vår miljöpåverkan.

I den nya patenterade metoden Ash2™Salt [Ash to salt] tvättas flygaskan med vatten och ur tvättvätskan utvinns de rena salterna kaliumklorid, kalciumklorid, natriumklorid samt en ammoniaklösning. Efter processen har mängden aska minskats och kan deponeras på ett enklare sätt. Salterna kan återanvändas på olika sätt i samhället. Bland annat anses växtnäringsämnet kalium idag vara en kritisk icke förnybar resurs som nu kan recirkuleras tillbaka till lantbruket.

Avfallet slipper exporteras, onödiga transporter kan undvikas och det renade saltet får nytt liv som exempelvis gödselmedel eller vägsalt här i Sverige.

”Vi är glada över att återigen ha lyckats förvandla ett linjärt avfallsflöde till ett mer cirkulärt resursflöde. Nu planeras en anläggning för den nya processen på Högbytorp i Bro utanför Stockholm som beräknas stå klar 2019-2020”, säger Utvecklingschef Anders Kihl på Ragn-Sells.

Kontakt:

Utvecklingschef Anders Kihl, anders.kihl@ragnsells.com, 070-927 26 84.

Produktchef aska och slagg Kenneth Strandljung, kenneth.strandljung@ragnsells.com, 070-927 27 77


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors