2018-01-17 10:20Pressmeddelande

Infrastrukturministern pratade hållbara transporter och cirkulärt samhällsbygge med Ragn-Sells

null

Logistiklösningar som sänker utsläpp och omställningen till en cirkulär samhällsekonomi stod på agendan när infrastrukturminister Tomas Eneroth besökte miljöföretaget Ragn-Sells på tisdagen. Att förvandla avfall till resurser i stället för att bryta nytt material är nyckeln till att lösa flera stora samhällsutmaningar, framhöll Ragn-Sells ledning.

– Utan en stark återvinningsindustri kan vi varken nå klimatmålen eller bygga ett hållbart samhälle för kommande generationer. Därför vill Ragn-Sells vara med och bidra till lösningar, bland annat genom att samarbeta med den delegation för cirkulär ekonomi som näringsdepartementet bygger upp, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sellsföretagen.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) bjöds på en tur i ett elfordon från initiativet Älskade stad, ett samarbete mellan flera aktörer som syftar till att minska utsläpp genom samlastning av gods och avfall. Den diskussion som följde fokuserade på hur samhället kan ställa om till en så kallad cirkulär ekonomi, där avfall återförs till kretsloppet i stället för att vi ständigt tar upp nya resurser ur jorden.

– Vårt sätt att leva i dag bygger på en ohållbar användning av naturresurser. Ragn-Sells bidrar till att allt mer resurser kommer tillbaka in i kretsloppet, säger Lars Lindén koncernchef Ragn-Sellsföretagen.

Bland de lösningar som diskuterades finns en cirkulär upphandlingsstrategi, där Sveriges omfattande offentliga upphandling behöver ställa krav på en större andel återvunnet material. I dag gynnas jungfruligt material på bekostnad av återvunnet, vilket försvårar den omställning till cirkulär ekonomi som regeringen eftersträvar. Gemensamt för många lösningar är att de kräver en stark återvinningssektor, som kan återföra många olika material samtidigt som miljögifter tas bort så att vi skapar ett fungerande kretslopp.

Delegationen för cirkulär ekonomi fanns med i regeringens budgetproposition för 2018 som lades fram i höstas. Delegationen ligger under näringsdepartementet.

För mer information, kontakta gärna Pär Larshans, hållbarhetschef Ragn-Sells, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com

Läs mer om Ragn-Sells arbete med återvinning och cirkulär ekonomi här.

Läs mer om projektet Älskade stad här


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors