2015-11-23 16:02Pressmeddelande

Helena Karlsson efterträder David Schelin som vd på Ragn-Sells AB

null

Ragn-Sells AB har under de senaste tre åren drivit igenom stora effektiviseringar med fokus på administrativa kostnader och en moderniserad, kundorienterad organisation. Företagets långsiktiga strategi har även vässats för att möta omvärldens behov av cirkulära tjänster och erbjudanden.

I samband med att Ragn-Sells AB nu går in i en mer konsoliderande fas föreslår företagets styrelse att ersätta den nuvarande vd:n, David Schelin. Ny vd föreslås bli Helena Karlsson, som idag innehar tjänsten som regionchef för Ragn-Sells region Mitt, vilket utgör närmare 50 procent av företagets verksamhet. Helena Karlsson kom till Ragn-Sells efter 10 år som vd på Telge Återvinning AB.

Ragn-Sells avgående vd, David Schelin, kan konstatera att mycket har skett under tiden som ansvarig för förändringsarbetet.

– Jag är otroligt stolt över det stora förändringsarbete som skett ute i företaget som en konsekvens av rådande konkurrenssituation, vår långsiktiga inriktning och ett stort behov av ekonomisk återhämtning. Tillsammans har vi skapat en turn around som vi kan bygga vidare på, konstaterar David Schelin. 


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors