2022-12-12 09:30Pressmeddelande

Heidelberg Materials och Ragn-Sells i samarbete kring kvalitetssäkrat avfallsbränsle till cementindustrin

Miljöföretaget Ragn-Sells och Heidelberg Materials utökar nu sitt samarbete genom ett nytt avtal som innebär att Ragn-Sells kommer att leverera 13 000 ton bränsle per år till Cementas fabrik i Skövde. I och med avtalet har arbetet med att upprätta en ny behandlingsanläggning påbörjats.

- Vi är väldigt glada över att nu utöka vårt samarbete med Heidelberg Materials från vår nya anläggning i Lidköping. Vi ser fram emot att utveckla vår bränsleleverans, men också att genom den nya behandlingsanläggningen kunna få ut fler råvaror som kan återvinnas och föras tillbaka in i kretsloppet, säger Lars Nordström, regionchef på Ragn-Sells. 

Redan idag levererar Ragn-Sells bränsle till HC Miljös anläggning vid cementfabriken i Slite på Gotland och en liknande behandlingsanläggning finns inom Ragn-Sells norska verksamhet. Nu utökar man samarbetet och inkluderar även bränsleleverans till Skövde från Kartåsen utanför Lidköping.

- Vi sätter stort vikt vid att det avfallsbränsle som vi förser cementtillverkningen med är lokalt, rätt sorterat, behandlat och kvalitetssäkrat från första början. Därför är vi glada att nu utöka vårt samarbete med Ragn-Sells som både har kunskapen och bredden att kunna leverera ett avfallsbränsle med rätt kvalitet, säger Anders Jansson, Alternative Fuels Manager, Heidelberg Materials Northern Europe.

Utöver det särskilt designade avfallsbränslet som kommer levereras till cementfabriken i Skövde kommer Ragn-Sells i den nya anläggningen även kunna sortera ut andra typer av avfallsbränslen. Planering och projektering för den nya anläggningen pågår.

- Just nu är vi i uppstarten och även om anläggningen inte är i drift till avtalsstarten i januari 2023 finns det redan idag befintliga anläggningar inom Ragn-Sells som kommer säkerställa leverans, säger Lars Nordström.

HC Miljö som är ett bolag inom Heidelberg Materials Sweden förser cementindustrin med ett lokalt, sorterat, kvalitetssäkrat och behandlat avfall som är lämpligt för cementproduktion. Avfallsbränslen är ett av flera sätt att få ner koldioxidutsläppen från cementindustrin, samtidigt som det är ett sätt att kunna använda och bli av med avfall från samhället som inte går att återvinnas på annat vis.

För mer information, kontakta gärna:
Lars Nordström, regionchef på Ragn-Sells, 070-927 22 86, lars.nordstrom@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig på Ragn-Sells, 0107232416, press@ragnsells.com
Anders Jansson, Alternative Fuels Manager, Heidelberg Materials Northern Europe, 0708-20 85 36, anders.jansson@hcmiljo.seOm Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2021 uppgick Ragn-Sells omsättning till 7,6 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors