2024-06-10 08:18Pressmeddelande

Här testar Ragn-Sells framtida cirkulära lösningar

Ragn-Sells Future Solutions Hub är en så kallad testbädd, en hall avsedd för att testa nya sätt att utveckla Ragn-Sells verksamhet och affärer.

Den 4 juni invigde miljöföretaget Ragn-Sells en ny testbädd på sin anläggning i Dåva utanför Umeå. Testbädden är avsedd för att utveckla och testa nya cirkulära lösningar med målet att öka återvinningsgraden och minska användandet av jungfruliga råvaror, och därmed minska klimatutsläppen.

- Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle måste vi använda de råvaror vi redan har, om och om igen. För att kunna göra det behövs nya cirkulära erbjudanden. Vår nya testbädd gör att vi nu kan agera snabbare och vara än mer flexibla, säger Camilla Sonnentheil, chef för affärsutveckling Ragn-Sells Recycling.

Enligt FN uppstår nära hälften av de globala klimatutsläppen vid utvinning och behandling av jungfruliga råvaror. Det innebär att en ekonomi som i högre utsträckning bygger på återvunna råvaror är en nyckel i strävan efter ett klimatneutralt samhälle.

- Förändringstakten i återvinningsbranschen är hög och det blir allt mer avgörande att kunna följa med och leda den utvecklingen. Testbädden är därför en viktig del i hela Ragn-Sellskoncernens innovationsarbete där vi strävar efter att hitta nya cirkulära lösningar som ökar materialåtervinningsgraden, säger Magnus Uvhagen, vd för Ragn-Sells Recycling Sverige.

Den 4 juni invigdes Ragn-Sells Future Solutions Hub* som ligger på Ragn-Sells befintliga anläggning i Dåva, strax utanför Umeå. På invigningsceremonin talade landshövdingen i Västerbottens län, Helene Hellmark Knutsson, Karin Måwe på Umeå Eco Industrial Park och Ragn-Sells Recycling Sveriges vd Magnus Uvhagen. Under invigningen fick deltagarna också en guidning genom hallen och ta del av några av de pågående projekt som syftar till att förbättra materialhanteringen och utveckla nya återvinningsprocesser.

- Vi har varit i gång med några projekt under våren. Bland annat har vi tittat på flöden inom byggsektorn såsom plast och kabel, textilåtervinning, komposterbara material samt planglas och laminatglas, säger Camilla Sonnentheil.

*Ragn-Sells Future Solutions Hub är en så kallad testbädd, en hall avsedd för att testa nya sätt att utveckla Ragn-Sells verksamhet och affärer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Camilla Sonnentheil, Chef för Affärsutveckling Ragn-Sells Recycling Sverige, camilla.sonnentheil@ragnsells.com, 070-927 21 15
Emma Ranerfors, pressansvarig, press@ragnsells.com, 070-927 24 16Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fyra länder och omfattar 2541 medarbetare. År 2023 uppgick Ragn-Sells omsättning till 8,5 miljarder kronor. www.ragnsells.se www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors