2023-09-20 03:50Pressmeddelande

Globalt initiativ för att säkra framtidens mat lanserat i New York

10 Billion Challenge Initiative, ett nytt globalt initiativ för att förändra det globala livsmedelssystemet i grunden, lanserades på tisdagen i samband med Climate Week i New York. Syftet är att skapa partnerskap och främja cirkulära lösningar för skapa en hållbar livsmedelsproduktion när jordens befolkning växer mot 10 miljarder människor.

– Med snart 10 miljarder människor på jorden kan vi inte fortsätta producera mat på det sätt vi gör i dag. Men att ändra ett globalt livsmedelsystem kräver att väldigt olika aktörer samarbetar för att bygga cirkulära partnerskap. Därför lanserar vi nu 10 Billion Challenge Initiative och bjuder in företag och organisationer att delta, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells och initiativtagare till 10 Billion Challenge Initiative.

De kommande 30 åren kommer världens befolkning att öka med nästan två miljarder, enligt FN. Snart kommer vi att vara 10 miljarder människor på planeten, samtidigt som en mycket större andel än i dag bor i allt större städer. Denna utveckling skapar stora utmaningar för det globala livsmedelssystemet. Redan i dag står världens jordbruk för en tredjedel av alla utsläpp.

– För att kunna producera den mat vi behöver och samtidigt nå klimatmålen behöver vi en helt ny syn på avfall som en hållbar råvarukälla. Med 10 Billion Challenge Initiative vill vi öka takten på omställningen, skala upp cirkulära modeller och skapa synergieffekter som gynnar innovativa företag, säger Pär Larshans.

Till exempel är näringsämnena fosfor och kväve, som används i konstgödsel, helt avgörande för jordbrukets förmåga att producera tillräckligt med mat. I dag produceras fosfor och kväve på ohållbara sätt och orsakar övergödning. Befolkningstillväxt och urbanisering sätter ytterligare press på ändliga vattenresurser. Enligt FN:s miljöprogram UNEP är det prioriterat att bromsa föroreningar som orsakas av dålig avloppsrening och samtidigt öka användningen av renat avloppsvatten.

– Utan fosfor och kväve kan vi aldrig producera tillräckligt med mat för 10 miljarder människor, men i dag skapar produktionen stora klimatutsläpp och hanteringen leder till övergödning. Genom att förvandla varenda reningsverk till ett cirkulärt resursverk kan vi få gödning från städernas avfall i stället och mätta en växande befolkning på ett hållbart sätt, säger Pär Larshans.

10 Billion Challenge Initiative lanserades i New York under Climate Week NYC, ett globalt klimattoppmöte som samlar internationella ledare från näringslivet, regeringen och civilsamhället.

Mer information om 10 Billion Challenge Initiative finns på initiativets hemsida, 10billionchallenge.org.

För mer information och intervjuer, vänligen kontakta
Pär Larshans, hållbarhetschef, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig, 070-927 24 16, press@ragnsells.com


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fyra länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2022 uppgick Ragn-Sells omsättning till 8,7 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors