2014-02-20 10:51Pressmeddelande

Genombrott för hållbar slamförbränning och fosforutvinning

Genombrott för hållbar slamförbränning och fosforutvinningRagn-Sells har nu bevisat att det är möjligt att samförbränna reningsverkslam och återvunnen träflis samt utvinna ren fosfor ur askan.

I projektet ”Slambränsleblandningar- förbränning och fosforutvinning” medfinansierat av Waste Refinery studerades fullskalig slamförbränning i ENA Energis förbränningsanläggning och efterföljande fosforutvinning ur askan.

I projektet undersöktes förbränning vid en inblandning av 35 - respektive 45 viktprocent reningsverkslam (TS 25 %) i det ordinarie bränslet*. Ur den bildade askan utvanns mono ammonium fosfat (MAP) – d v s ren fosfor med en unik patenterad teknik som utvecklats av EasyMining Sweden AB.

Anders Kihl är Affärsområdeschef Entreprenad inom Ragn-Sells och han ser resultatet som ett stort genombrott;

  • Genom detta projekt har vi nu bevisat att det är tekniskt möjligt att utvinna ren fosfor på ett kostnadseffektivt sätt.

Tomas Ulväng är VD för ENA Energi och lyfter fram resurseffektiviteten;

  • Genom att samförbränna rötslam skapar vi ett nytt spännande kretslopp som är bra både för miljön och ur ett resursutnyttjande perspektiv. Eventuella organiska föreningar och läkemedelsrester destrueras samtidigt som fosforn återförs. Vi breddar dessutom vår bränslemix med ett bränsle som ger en skyddande miljö i pannan samt att vi får en bra avsättning för vår aska.

Ragn-Sells förespråkar att så mycket som möjligt av fosforn i reningsverkslam återförs till kretsloppet. Den nya teknologin skapar möjlighet att återvinna fosfor även ur slam av sämre kvalitet.

  • Vi hoppas att framtida regelverk på området utformas så att krav ställs på fosforutvinning vid slamförbränning. Utan tydliga nationella riktlinjer för slamförbränning finns en stor risk att slam förbränns utan tanke på att fosforn skulle kunna återföras till lantbruket, avrundar Anders Kihl.

*Rapporten finns att läsa i sin helt på Waste Refinerys hemsida.www.wasterefinery.se


Mer information
Anders Kihl, Ragn-Sells AB,
070-927 2684
Anders...@ragnsells.se

Tomas Ulväng, ENA Energi 
0171-62 54 18
Tomas....@enae.seOm Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors