2024-06-25 03:50Pressmeddelande

Fyra av tio kommunpolitiker oroliga för PFAS-kostnader

Fyra av tio svenska kommunpolitiker, 39 procent, är oroliga för att deras kommun ska drabbas av kostnader för att sanera PFAS-kemikalier. Mer än hälften anser att kommunen redan nu bör sätta av pengar för att klara framtida krav på PFAS-sanering. Det visar en kartläggning med över 3 200 svarande kommunpolitiker i hela landet som miljöföretaget Ragn-Sells har genomfört.

− Våra kommunpolitiker ska inte behöva oroa sig för att tvingas lägga skattepengar på ett miljöproblem som någon annan har orsakat. Regeringen måste initiera ett nationellt städprojekt för att få bukt med spridningen av PFAS, och den som tjänar pengar på att använda skadliga ämnen måste ta notan, säger Mikael Hedström, vd på Ragn-Sells Treatment & Detox.

PFAS är en bred grupp kemikalier som bland annat används i funktionskläder, förpackningar och kosmetika. Forskning visar på allt fler hälsoskadliga effekter av PFAS-ämnen och Kemikalieinspektionen vill förbjuda så gott som all användning inom EU.

Uppmärksamheten kring PFAS ökade kraftigt förra året, när Högsta domstolen slog fast att Ronneby kommuns vattenbolag var ansvarigt för att ersätta boende i Kallinge som drabbats av höga PFAS-halter i dricksvattnet. Domen har sannolikt påverkat många kommunala beslutsfattares oro kring risker knutna till PFAS.

Ragn-Sells enkät visar att fyra av tio kommunpolitiker, 39 procent, är oroliga för att deras kommun ska drabbas av kostnader för att sanera områden eller vattendrag som förorenats av PFAS. Ungefär var tionde, 9 procent, svarar att de är mycket oroliga.

– Den lagliga och lönsamma tillförseln av PFAS i samhället måste förbjudas så fort det går. Men de stora mängder PFAS som redan finns i omlopp behöver hindras från att spridas vidare, och det kräver en nationell satsning på avgiftning med den bästa tillgängliga tekniken, säger Mikael Hedström.

Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox

Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox

Kartläggningen visar också på oron bland de styrande i kommunerna på ett annat sätt: En majoritet, 56 procent, anser att deras kommun ”absolut” eller ”troligen” bör sätta av pengar för att bekosta framtida sanering av PFAS. Sådana åtgärder skulle i praktiken innebära att kommunerna förhindras att lägga pengarna på andra samhällstjänster.

– Principen att den som förorenar ska betala för de negativa effekterna har gällt inom OECD i 50 år, men det är tydligt att den inte fungerar i praktiken. Nu måste Sverige hitta ett sätt att lägga kostnaden där den hör hemma, säger Mikael Hedström.

Kunskaperna om PFAS är fortfarande mycket bristfälliga. Gruppen omfattar över 10 000 olika ämnen och forskningsfältet är relativt nytt. Flera ämnen i gruppen har i studier kopplats till cancer, fosterskador, hormonstörningar och skador på immunförsvaret och inre organ. Samtidigt är ämnena extremt svåra att bryta ned, vilket innebär att mängden PFAS i omgivningen fortsätter att öka.

För mer information, kontakta gärna:
Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox, 070-927 27 56, mikael.hedstrom@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig på Ragn-Sells, 070-927 24 00, press@ragnsells.com

Fakta: Så svarade politikerna
Är du orolig för att din kommun ska drabbas av kostnader för att sanera PFAS-förorenade områden eller vattendrag?
Ja, mycket orolig: 9 procent
Ja, ganska orolig: 30 procent
Nej, inte så orolig: 52 procent
Nej, inte orolig alls: 9 procent

Anser du att din kommun bör avsätta medel för att bekosta framtida sanering av PFAS?
Ja, absolut: 15 procent
Ja, troligen: 41 procent
Nej, troligen inte: 38 procent
Nej, absolut inte: 5 procent

Undersökningen genomfördes 15 maj–11 juni genom en enkät via e-post. Totalt svarade 3 267 av de 28 395 folkvalda kommunpolitiker som fick enkäten.

Fakta: PFAS
PFAS är en grupp ämnen som används i många vanliga produkter, som funktionskläder, förpackningar och kosmetika. Allt mer forskning kopplar olika PFAS-ämnen till hälsoproblem, som cancer och hormonstörningar, men bara ett fåtal har förbjudits.

Kunskaperna om PFAS är fortfarande mycket bristfälliga. Gruppen omfattar över 10 000 olika ämnen och forskningsfältet är relativt nytt.

Flera ämnen i gruppen har i studier kopplats till cancer, fosterskador, hormonstörningar och skador på immunförsvaret och inre organ.

Så här skriver Kemikalieinspektionen: ”PFAS-kemikalierna finns överallt i vår miljö, i vatten, växter, djur och människor. Det är ämnen som sprider sig lätt i luft och vatten och de är dessutom extremt svåra att bryta ner. När ämnena väl finns i miljön och i vårt vatten är det mycket svårt att få bort dem. Om utsläpp av PFAS till miljön fortsätter obehindrat kommer människor och djur att utsättas för ökande mängder PFAS tills exponeringen når en sådan nivå att negativa hälsoeffekter blir oundvikliga.”


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fyra länder och omfattar 2541 medarbetare. År 2023 uppgick Ragn-Sells omsättning till 8,5 miljarder kronor. www.ragnsells.se www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors