2015-10-13 12:47Pressmeddelande

Framtidens återvinningscentral blir en mötesplats

null

Hur ser framtidens återvinningscentral ut? Glöm allt du sett hittills. Under fem dagar i oktober sätts en mobil mötesplats upp i Norra Djurgårdsstaden. Där kan du lämna in kläder och prylar, bygga om dina möbler, ta en fika och prata med hållbarhetsexperter. Det är första gången något liknande testas i Sverige.

Den mobila återbruksparken är resultatet av en innovationsupphandling som Stockholms stad genomfört. Förslaget som nu förverkligas är ett pop-up koncept som White arkitekter och Ragn-Sells ligger bakom och genomförs som ett pilotprojekt under fem dagar i Norra Djurgårdsstaden. Under projekttiden kommer workshops och seminarier att anordnas för att inspirera till återbruk, remake och reuse.

- Vi måste bli bättre på att återanvända våra prylar och material. Mycket som slängs kan komma till nytta för andra både genom återvinning och återbruk, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd Stockholms stad.

Innovationsupphandlingen gjordes i syfte att göra återbruket intressant för fler. Genom att bjuda in nya aktörer som inte traditionellt sysslar med avfallshantering ges en möjlighet att tänka utanför ramarna. Blir konceptet lyckat kan det komma att användas inom fler områden i framtiden.

- Vår tanke med konceptet är att få ihop resurseffektivitet, design, återbruk och en social mötesplats i ett, säger Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsexpert på White.

- Vi vill visa att framtidens återvinningscentraler är roligare än dagens. De för människor närmare varandra. Uppför vi oss som förbrukare tar naturens resurser oundvikligen slut. Med detta vill vi visa på en bättre väg, säger Jonas Roupé, Marknadschef på Ragn-Sells AB.

Målet är att öka stockholmarnas intresse för resurshushållning och att få fler att betrakta återvinning på nya sätt. I framtidens återvinningscentral ska materialet ”vila” en viss tid innan det vandrar vidare i en ny form eller till nya ägare. Framtidens återvinningscentral ska visa hur användning, återvinning och återbruk hänger ihop och bidra till ökat intresse hos besökaren.

När: 14 - 18 oktober 2015
Tid: onsdag - fredag: 13:00-19:00 och lördag - söndag: 10:00 - 16:00.
Plats: Älgpassgatan/Gasverksvägen 13, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm (Se program)


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors