2019-02-27 13:47Pressmeddelande

Fosfor högst på agendan vid World Resources Forum i Belgien

null

Med flera globala patent på teknik för fosforutvinning och exempel på lyckade samarbeten var miljöföretaget Ragn-Sells och EasyMininig inbjudna att tala vid World Resources Forum i Belgien den 26 februari. Högst upp på agendan var fosfor.

Genom Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining innehar Ragn-Sells flera globala patent för att utvinna både fosfor och sällsynta jordartsmetaller från olika typer av avfall.

– Tillgången på särskilt kritiska råvaror, så som fosfor och sällsynta jordartsmetaller är en verklig utmaning för världen. Vi behöver därför nya, effektiva system för att återvinna de material vi redan har tagit upp ur jorden och se till att de kommer tillbaka in i kretsloppet igen. Ett bra exempel på detta är den patenterade teknologin för fosforåtervinning från avloppsslam och gruvavfall som vi har utvecklat, säger Jan Svärd, VD på EasyMining.

I Ragn-Sells och EasyMinings samarbete med gruvbolaget LKAB har laboratorietester genomförts och resultatet visar att den patenterade KMAP-tekniken till och med kan producera mer fosfor och sällsynta jordartsmetaller från gruvavfall än förväntat. Baserat på dessa positiva resultat har LKAB tagit beslut om ytterligare investeringar. 

Under hösten har EasyMining även undertecknat en avsiktsförklaring med det tyska vatten- och energibolaget Gelsenwasser AG. Tillsammans genomför bolagen en förstudie med målet att bygga en anläggning för fosforutvinning ur avloppsslam i östra Tyskland, baserad på EasyMinings patenterade teknik.

Fosfor finns med på EU:s lista över kritiska ämnen (CRM) och det är en viktig komponent för att säkra vår framtida matproduktion. Därför var också fosfor högst upp på agendan när Ragn-Sells Hållbarhetschef Pär Larshans och EasyMinings VD Jan Svärd talade på World Resources Forum i Belgien den 26 februari.

– Högsta prioritet är att övertyga beslutsfattarna om att vi behöver uppdatera Avfallshierarkin så att fokus inte ligger på att undvika avfall utan istället fokuserar på att säkra resurserna i kretsloppet. Detta är grunden för en riktig cirkulär ekonomi och en bas för politiker att använda för kommande cirkulära styrmedel, säger Pär Larshans hållbarhetschef på Ragn-Sells.

För frågor, kontakta gärna

Pär Larshans, hållbarhetschef Ragn-Sells, +46 70 927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Jan Svärd, VD EasyMining, +46 70 978 64 74, jan.svard@ragnsells.com


Fakta: KMAP

Processen är särskilt utvecklad för att processa apatit ifrån LKAB’s gruvavfall. Processen kan hantera de båda typer av apatit som LKAB producerar i Kiruna respektive Malmberget och utvinner förutom fosfor även de sällsynta jordartsmetallerna. I processen avskiljs den arsenik och det fluor som apatiten innehåller.

Fakta: Sällsynta jordartsmetaller

Sällsynta jordartsmetaller är samlingsnamnet på en grupp metalliska grundämnen. Enligt internationella konventioner räknas totalt 17 grundämnen hit. Många av dem upptäcktes under 1700- och 1800-talen.

I dag kommer 95 procent av världens totala produktion från gruvor i Kina. Ämnena är avgörande för tillverkningen av bland annat datorprocessorer, mobiltelefoner och batterier.

Fakta: Fosfor

Utan fosforgödselmedel skulle jordbruket bara kunna producera hälften så mycket mat. Samtidigt är fosfor ett bristämne: I dag finns bara en aktiv fosforgruva i Europa. Den ligger i Finland och producerar knappt 10 procent av Europas fosforbehov. Bristen gör att fosfor har tagits upp på EU’s lista över kritiska ämnen (Critical Raw Materials, CRM).

Världens största fyndighet finns i nordvästra Afrika. Fosfatmalmen därifrån innehåller höga halter av tungmetallen kadmium och uran. LKAB’s fosforprodukt kommer vara helt fri från dessa.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors