2013-04-17 08:56Pressmeddelande

Fastighetsnära textilinsamling testas i samarbete mellan Ragn-Sells, Myrorna och KBAB

Årligen kastar varje svensk 8 kg textilier i hushållssoporna. Nu blir utvalda Karlstadbor bland de första i landet att testa en fastighetsnära insamlingsmetod för att öka återanvändning och återvinning.  Projektet är ett samarbete mellan Ragn-Sells, Myrorna och KBAB.

Se TV4s reportage

Det måste vara lätt att göra rätt… annars uteblir miljögärningarna i stor utsträckning. Nu testar miljöföretaget Ragn-Sells och Myrorna i samarbete en alternativ metod för att öka intresset för att återvinna gamla kläder och textilier. Först ut i landet blir utvalda Karlstadbor som under våren 2013 erbjuds möjligheten att återvinna sina textilier vid husknuten.

Kommunala fastighetsbolaget KBAB välkomnar initiativet och låter 1800 hushåll ingå i projektet.

”Vi har fått in positiva kommentarer kring projektet och även önskemål om fastighetsnära insamling i fler av våra bostadsområden” Anna Wassberg, Utemiljöansvarig KBAB

Myrorna hoppas på att projektet skall leda till en beteendeförändring och ökat intresse för att donera kläder.

”Vi tror att vi genom en mer fastighetsnära insamling av textilier kan öka mängden textilier som samlas in till återanvändning, då insamlingskärlen kommer närmare privatpersonerna.” säger Emma Eneborg, Hållbarhetschef Myrorna

Utöver en ökad återanvändning vill Ragn-Sells analysera vilka typer av textilavfall som samlas in och hur man på bästa sätt skall kunna minska andelen som går till förbränning.
  
”För att vi i Sverige ska kunna nå målen med både ökad återanvändning och materialåtervinning av textilier ser vi att infrastrukturen för insamlingen måste komma närmare konsumenterna. Vi vill även testa om det är möjligt att särskilja ett flöde för de textilier som i framtiden ska gå direkt till materialåtervinning.” Anna Bengtsson, Affärsutvecklare Ragn-Sells AB

För mer information om projektet, vänligen kontakta:

Anna Wassberg, Utemiljöansvarig KBAB
anna.wa...@kbab.se
Emma Enebog, Hållbarhetschef  Myrorna
emma.e...@myrorna.se
Anna Bengtsson, Affärsutvecklare Ragn-Sells AB
anna.be...@ragnsells.seOm Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors