2023-03-17 11:55Pressmeddelande

EU listar sex nya råvaror som kritiska

EU listar ytterligare sex ämnen som så kallade kritiska råvaror. Därmed har listan, som omfattar viktiga råvaror som vi löper hög risk att få ont om, vuxit med 140 procent på bara tolv år. Nykomlingar bland de kritiska råvarorna är bland annat koppar och nickel.

– Det är mycket oroväckande att de kritiska råvarorna bara blir fler och fler. För att säkra försörjningen av samhällskritiska ämnen och samtidigt klara klimatmålen krävs en ny syn på avfall, som en hållbar källa till råvaror. Det kräver kraftiga reformer av dagens lagstiftning, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Sedan 2011 har EU pekat ut råvaror som är särskilt viktiga för samhället och ekonomin, men vars försörjning av olika skäl är osäker. Från ursprungligen 14 ämnen har den så kallade CRM-listan (Critical Raw Materials) vuxit snabbt.

I samband med att EU-kommissionen nu lägger fram ett lagförslag, Critical Raw Materials Act, pekas totalt 34 ämnen ut. Det innebär en ökning av antalet kritiska råvaror med mer än 140 procent på bara tolv år. Här listas bland annat ämnen som är avgörande för samhällets gröna omställning, som batterimetallerna litium och kobolt, men också exempelvis fosfor som används i mineralgödsel och krävs för att jordbruket ska kunna producera tillräckligt mycket mat.

Nu sätts sex nya råvaror upp på listan: koppar, nickel, arsenik, helium, mangan och fältspat. Samtidigt stryks naturgummi och indium.

Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragn-Sells

Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragn-Sells

– Om vi menar allvar med att bygga ett hållbart samhälle måste vi börja använda de råvaror vi redan har, om och om igen. Många av de råvaror EU listar som kritiska finns redan i överflöd i vårt avfall. Nu måste vi underlätta för cirkulära lösningar som tar vara på materialen i stället för att hela tiden bryta nya, säger Pär Larshans.

Utvinning och hantering av kritiska råvaror ligger enligt FN bakom hälften av världens klimatutsläpp, 90 procent av vattenbristen och 90 procent av hotet mot biologisk mångfald. Samtidigt gynnar dagens lagstiftning och marknadsförhållanden fortsatt jungfrulig utvinning, vilket innebär att återvunna råvaror har svårt att konkurrera.

Lagförslaget Critical Raw Materials Act syftar till att säkerställa en större inhemsk produktion av viktiga råvaror inom EU och därmed göra unionen mer oberoende av import från andra länder. Det krav som ställs på återvinning av de kritiska råvarorna handlar om att medlemsländerna ska ta fram planer för hur de utpekade råvarorna kan tas fram ur avfallsströmmar.

För mer information, kontakta gärna:
Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig, 010-723 24 16, press@ragnsells.com

Fakta: EU:s kritiska råvaror
Sedan 2011 har EU-kommissionen var tredje år tagit fram en lista över kritiska råvaror, Critical Raw Materials (CRM). Den omfattar ämnen som bedöms vara särskilt viktiga för EU:s ekonomi, men vars försörjning bedöms vara hotad eller osäker. Det kan exempelvis handla om geopolitiska faktorer, som i fallet med sällsynta jordartsmetaller där Kina kontrollerar 98 procent av världens kända fyndigheter.

I förslaget till Critical Raw Materials Act listas följande 34 ämnen eller grupper av ämnen: antimon, baryt, bauxit, beryllium, vismut, borat, kobolt, koks, flusspat, gallium, germanium, hafnium, tunga och lätta sällsynta jordartsmetaller, litium, magnesium, naturgrafit, niob, fosfatmineral, fosfor, platinagruppens metaller, skandium, kisel, strontium, tantal, titan, vanadin, volfram, koppar, nickel, arsenik, helium, mangan och fältspat.Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2021 uppgick Ragn-Sells omsättning till 7,6 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors