2024-07-04 03:50Pressmeddelande

Efter Think Pink: Varannan kommunpolitiker orolig att tillsynen missar miljöbrott

Nästan varannan kommunpolitiker, 45 procent, är orolig för att tillsynen i deras kommun missar allvarliga miljöbrott som olaglig avfallshantering. Mer än hälften anser att kommunen bör anställa fler miljöinspektörer för att förhindra miljöbrott. Det visar en kartläggning med över 3 200 svarande kommunpolitiker i hela landet som miljöföretaget Ragn-Sells har genomfört.

– Olaglig hantering av avfall är en snabbväxande och lönsam brottsindustri som skadar människor och miljö, samtidigt som värdefulla råvaror i avfallet går till spillo. Det kan inte överbelastade kommunala inspektörer sätta stopp för. Nu måste staten ta ett samlat grepp och stötta kommunerna, säger Susanna Lind, chef för samhällskontakter i Sverige på Ragn-Sells.

Nyligen åtalades flera företrädare för det tidigare avfallsföretaget Think Pink. I åtalet, som bygger på Sveriges största miljöbrottsutredning genom tiderna, ställs företrädarna till svars för att ha dumpat blandat avfall på minst 21 platser i 15 kommuner.

Naturvårdsverket kallar Think Pinks verksamhet för "systematisk avfallsdumpning" och den felaktiga hanteringen av avfallet har lett till omfattande och kostsamma saneringar. Det uppmärksammade fallet har satt fokus på hur kommuner ofta drabbas av både skador och kostnader i samband med miljöbrott.

Ragn-Sells enkät visar att nära varannan kommunpolitiker, 45 procent, är orolig för att miljöbrott som olaglig avfallshantering eller utsläpp från verksamheter inte upptäcks av kommunens miljötillsyn. Var åttonde, 12 procent, svarar att de är mycket oroliga.

– Miljötillsynen som kan förhindra avfallsbrottlighet är för viktig för att ställas mot andra kommunala åtaganden, som skola och omsorg. För att människor ska leva i en giftfri miljö behöver regeringen öronmärka pengar till stärkt tillsyn över hela landet, säger Susanna Lind.

Chef för samhällskontakter i Sverige på miljöföretaget Ragn-Sells

Susanna Lind, chef för samhällskontakter i Sverige på miljöföretaget Ragn-Sells

Kartläggningen visar också att svenska kommunpolitiker tror på miljötillsynen som brottsförebyggande verktyg. Drygt hälften av de svarande, 51 procent, anser att deras kommun bör anställa fler miljöinspektörer för att förhindra miljöbrott tillräckligt effektivt.

– Om vi menar allvar med att bygga ett hållbart samhälle måste vi börja använda de råvaror vi redan har, om och om igen. Då är det avgörande att så mycket material som möjligt från avfallet förs tillbaka in i kretsloppen, medan miljögifter stoppas från att cirkulera vidare eller hamna i naturen, säger Susanna Lind.

Tanken på statliga medel för skärpt miljötillsyn är också populär bland de styrande i kommunerna: Nästan åtta av tio, 79 procent, svarar att staten bör skjuta till medel.

För mer information, kontakta gärna
Susanna Lind, chef för samhällskontakter i Sverige på Ragn-Sells, 070-927 28 24, susanna.lind@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig på Ragn-Sells, 070-927 24 00, press@ragnsells.com

Fakta: Så svarade politikerna
Är du orolig för att miljöbrott i din kommun, som olaglig avfallshantering eller utsläpp från verksamheter, inte upptäcks av kommunens miljötillsyn?

Ja, mycket orolig: 12 procent
Ja, ganska orolig: 33 procent
Nej, inte så orolig: 47 procent
Nej, inte orolig alls: 8 procent

Anser du att din kommun bör anställa fler miljöinspektörer för att förhindra miljöbrott tillräckligt effektivt?

Ja, absolut: 12 procent
Ja, helst: 39 procent
Nej, helst inte: 39 procent
Nej, absolut inte: 8 procent

Anser du att staten bör skjuta till öronmärkta medel för att stärka miljötillsynen i kommunerna?

Ja, absolut: 35 procent
Ja, helst: 44 procent
Nej, helst inte: 16 procent
Nej, absolut inte: 4 procent

Undersökningen genomfördes 15 maj–11 juni genom en enkät via e-post. Totalt svarade 3 267 av de 28 395 folkvalda kommunpolitiker som fick enkäten.

Fakta: Think Pink
Avfallsföretaget Think Pink grundades 2012 och har bland annat erbjudit återvinning av avfall. År 2020 inleddes en utredning angående misstankar om grova miljöbrott och samma år häktades Think Pinks grundare. Misstankarna rör nedgrävning och annan olaglig hantering av avfall, exempelvis otillåtet stora avfallshögar. Den mest uppmärksammade Think Pink-anläggningen var i Botkyrka där en brand pågick i flera månader och miljögifter spred sig i området. Den 28 december 2023 åtalades grundaren Fariba Vancor (tidigare känd som Bella Nilsson) och ytterligare tio personer för inblandning i grovt miljöbrott. Rättegången inleds i september i år.


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fyra länder och omfattar 2541 medarbetare. År 2023 uppgick Ragn-Sells omsättning till 8,5 miljarder kronor. www.ragnsells.se www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Pressansvarig Ragn-Sells