2023-11-24 08:51Pressmeddelande

EasyMining vinnare av Stora Ingenjörspriset Innovation 2023

Team EasyMining vinner Stora Ingenjörspriset i Innovation 2023. Ragn-Sells-ägda innovationsbolaget EasyMining vinner Stora Ingenjörspriset i Innovation 2023.

Ragn-Sells-ägda innovationsbolaget EasyMining vinner Stora Ingenjörspriset i Innovation för sitt arbete med att gå från forskning till implementation och på så sätt vara med och minska klimatavtrycket vid matproduktion. Priset delades ut den 23 november 2023.

- Vi är oerhört glada och stolta över att juryn uppmärksammar hela vårt teams arbete. Hos oss på EasyMining smälter en mångfald av ingenjörsdiscipliner samman. Från kemi till process, mekanik till automation och industriell ekonomi demonstrerar vi att det är i samspelet mellan dessa olika expertområden som vi skapar banbrytande framgång, säger Jan Svärd, VD på EasyMining.

EasyMining vinner priset för att framgångsrikt ha gått från forskning till implementation, framför allt med tre av deras patenterade metoder för att tillvarata och återvinna de tre viktigaste näringsämnena som är avgörande för jordbruksgödsel – Ash2Phos för fosfor, Aqua2N för kväve och Ash2Salt för kalium.

- Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle måste vi börja använda de råvaror vi redan har, om och om igen. Många kritiska råmaterial finns redan i överflöd i vårt avfall men kommer aldrig till användning. Dessa gör vi nu tillgängliga, säger Jan Svärd.

Juryns motivering:

Ett pris i innovation kan utdelas baserat på många kriterier, innovationshöjd, grad av implementation, ekonomi och samhällsnytta för att nämna några. Årets Stora Ingenjörspristagare inom innovation har visat att forskningsresultat kan användas och implementeras i verkligheten med ett syfte som är till stor nytta för samhällen över hela världen. Matproduktion har idag ett stort klimatavtryck och genom att cirkulera näringsämnen och andra viktiga resurser från avloppsslam har Team EasyMining visat att den påverkan kan minska avsevärt.

För mer information, kontakta gärna:
Jan Svärd, vd på EasyMining, 070 978 64 74, jan.svard@easymining.com
Emma Ranerfors, pressansvarig på Ragn-Sells, 070 927 24 16, press@ragnsells.com

Fakta: EasyMinings tekniker för återvinning av näringsämnen
Ash2Phos: Med Ash2Phos-metoden behandlas aska från förbränt avloppsslam. Askan innehåller höga koncentrat av fosfor, järn och aluminium, men också oönskade tungmetaller som kadmium. De höga metallhalterna gör att askan inte kan behandlas genom konventionella metoder. Med Ash2Phos-processen behandlas slamaskan med syra för att kunna utvinna fosfor, aluminium och järn som kan återvinnas i kommersiella produkter. Kadmium och andra oönskade ämnen separeras och deponeras.

Ash2Salt: När rökgaser renas vid avfallsförbränning bildas flygaska, ett farligt avfall med höga halter av bland annat tungmetaller och klorider. Men askan innehåller även stora mängder värdefulla råvaror som kalium, natrium och kalcium i saltform. I Ash2Salt-processen tvättas flygaskan och tre rena salter utvinns från tvättvätskan: natriumklorid, kaliumklorid och kalciumklorid. De askrester som återstår efter behandlingen med Ash2Salt behöver inte längre läggas på särskilda deponier för farligt avfall. Det finns flera möjliga användningsområdet för resterna och forskning pågår på området.

Aqua2N: För att förhindra övergödning tar reningsverken bort kväve ur avloppsvattnet. I dag görs det med hjälp av bakterier, vilket leder till att kvävet släpps tillbaka ut i atmosfären. Aqua2N-teknologin är en kemisk metod som behandlar det rejektvatten som bildas när vatten separeras från fasta slamämnen. Kvävet fångas in i form av ammonium med hjälp av en fällningskemikalie. Därefter återvinns ammoniumet för att kunna användas I mineralgödseltillverkning.

Mer information om Ash2Phos-, Ash2Salt- och Aqua2N-teknikerna finns på EasyMinings hemsida.

Om Stora Ingenjörspriset
Stora Ingenjörspriset instiftades 2021 av Linti Group. Priset delas ut i sex kategorier, Ledarskap, Innovation, Inkludering, Hållbarhet, Årets Förebild och Studentpriset. Det instiftades för att hylla ingenjörer som outtröttligt arbetar för att lösa problem, stora som små, och göra världen till en lite bättre plats för oss alla. Syftet med priset är att hylla, pusha och lyfta ingenjörer eller ett team som gjort något enastående. Årets jury bestod av: Linnea Kvist, kommunikationschef på Innovationsföretagen, Märtha Rehnberg, grundare av Dare Disrupt, Jonas Wilde, Director Generation Research & Development på Vattenfall AB och Kristina Bexelius, kommunikationsansvarig på Linti Group.

Läs med om Stora Ingenjörspriset i Innovation här.Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fyra länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2022 uppgick Ragn-Sells omsättning till 8,7 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors