2019-11-28 11:06Pressmeddelande

Danmark sluter upp med Ragn-Sells för Cirkulära Almedalen 2020

Tidigare i november meddelande EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att den cirkulära ekonomin kommer att vara den högsta prioriteringen inom EU under de kommande fem åren. En cirkulär ekonomi och nya återvinningslagar kommer att vara en stor del av EU’s strategi för att uppnå målet att vi ska vara klimatneutrala år 2050. Att kunna samarbeta över gränserna på ett effektivt sätt är en absolut nödvändighet för att kunna uppnå målen. Vi är därför extra glada över att kunna presentera Danmarks Ambassad i Sverige som vår första co-partner under Cirkulära Almedalen 2020.

Den 1 juli 2020 slår Ragn-Sells upp portarna på det Cirkulära Almedalen. Aktuell Hållbarhet och Ragn-Sells sam-skapar en arena där näringsliv, forskning, politiker, finanssektorn, det offentliga Sverige och intresseorganisationer möts. Vi kommer att visa upp hur återvinning går till idag, och hur viktigt det är att verka uppströms samt visa på hur centralt det är att avgifta alla farliga produkter vi har stoppat in i vårt ekosystem. Vi kommer visa på industriell symbios och hur samverkan mellan privat och offentlig sektor kommer att se ut. Men vi tittar även in i framtiden – vilka lösningar finns idag, vilken typ av lösningar kommer att behövas och hur ska vi gå till väga för att ställa om samhället?

- Gränsöverskridande handel kommer att öka i vikt och vi ser de andra nordiska länderna som primära samarbetspartners. Med vår cirkulära innovation för näringsåterföring av kväve och fosfor samarbetar vi redan med danska BIOFOS. Det är därför ett nöje att kunna bjuda in Danmark som vår första partner till Cirkulära Almedalen 2020, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

- Cirkulär ekonomi är ett naturligt steg i att säkerställa bättre förvaltning av våra resurser. Vi på Danmarks Ambassad ser fram emot att visa upp danska lösningar från både offentlig och privat sektor som bidrar till en cirkulär ekonomi med en förhoppning om att öka erfarenhets- och kunskapsutbyten inom Norden, säger Dan Nerén och Sofia Wigen, Senior Advisors på Danmarks Ambassad.

Läs mer om vad cirkulär ekonomi är för Ragn-Sells och hur vi jobbar med det https://www.ragnsells.se/cirkular-ekonomi/

För mer information, kontakta gärna
Pär Larshans, hållbarhetschef, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Dan Neren, Senior Advisor, Danmarks Ambassad i Sverige, danner@um.dk
Medialinjen Ragn-Sells, 070-927 24 00, medialinjen@ragnsells.com

Har ni frågor angående Cirkulära Almedalen eller vill veta mer? Kontakta oss gärna på circular@ragnsells.com


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors