2016-08-31 16:30Pressmeddelande

Civilminister Ardalan Shekarabi besökte Ragn-Sells

null

På bild: Mathias Forsberg, Näringslivschef Upplands-Bro kommun, Pär Larshans, Hållbarhetschef Ragn-Sells, Ardalan Shekarabi, civilminister, Camilla Janson (s), kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun, Lars Lindén, Koncernchef Ragn-Sellsföretagen och Anders Kihl, Utvecklingschef Ragn-Sells.

Ragn-Sells arbete med cirkulär ekonomi fortsätter att väcka intresse hos Sveriges politiker. Den 29 augusti besökte civilminister Ardalan Shekarabi företaget för att höra mer om hur man kopplat sitt eget hållbarhetsarbete till FNs globala miljömål, Agenda 2030.

Med anledning av utmaningarna i Agenda 2030 ville Ragn-Sells visa hur man bidrar till en hållbar utveckling i samhället genom att erbjuda smarta lösningar för att möjliggöra cirkulära kretslopp. Shekarabi, som tidigare i år var med om att tillsätta en delegation för Sveriges genomförande av de globala målen, var nyfiken på hur Ragn-Sells, som ett av de största återvinningsföretagen, integrerat arbetet mot miljömålen i det egna hållbarhetsarbetet.

Ragn-Sells som också varit leverantör av samhällstjänster under lång tid har viktiga erfarenheter gällande regelverken inom den offentliga upphandlingen - ett av Shekarabis huvudsakliga ansvarsområden. 

- Regelverket är ok, men det är i tolkningen som det blir problematiskt, sa Ragn-Sells utvecklingschef Anders Kihl som under besöket gav konkreta förslag på nödvändiga förbättringar på upphandlingsformerna som idag varken gynnar innovation på avfallsområdet eller det ökande uttaget av naturresurser.

- Jag fick flera tankar kring hur vi kan förbättra vårt arbete med de nationella riktlinjerna kring upphandling inom avfallsbranschen, sa Shekarabi efter besöket.

Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans betonade att samverkan är ett nyckelord. 

- Att skapa en cirkulär ekonomi bygger på samverkan mellan näringsliv och samhälle, vi ser därför fram emot den fortsatta dialogen gällande agenda 2030s utformning.

Förutom civilministern deltog Camilla Janson (s), kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun, samt kommunens näringslivschef Mathias Forsberg.

Besöket avslutades med en guidad tur på Sveriges största avfallsanläggning Högbytorp i Bro utanför Stockholm.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors