2019-10-14 10:53Pressmeddelande

Cirkulära Almedalen – en dag med Ragn-Sells och Aktuell Hållbarhet

Den 1 juli 2020 slår Ragn-Sells upp portarna på det cirkulära Almedalen. Aktuell Hållbarhet och Ragn-Sells sam-skapar en arena där näringsliv, forskning, politiker, finanssektorn, det offentliga Sverige och intresseorganisationer möts.

Det kommer vara en arena där vi konkret visar upp hur återvinning går till idag, och hur viktigt det är att verka uppströms. Vi kommer visa på hur centralt det är att avgifta alla farliga produkter vi har stoppat in i vårt ekosystem. Vi kommer visa på industriell symbios och hur samverkan mellan privat och offentlig sektor kommer se ut. Men vi kommer även att titta in i framtiden – hur resursåterföring på grundämnesnivå kan ordnas i stor skala. Hur fungerar cirkulär ekonomi i praktiken? Vilka lösningar finns idag, vilken typ av lösningar kommer att behövas och hur ska vi gå till väga för att ställa om samhället?

Till detta så tillkommer politiska diskussioner, dilemman som diskuteras, seminarier, rundabordssamtal och mycket mera. Det blir helt enkelt en cirkulär dag i Almedalen.

Ragn-Sells kommer vara värd för dagen och kommer visa upp cirkulära kretslopp där politiker bjuds in för att ges möjlighet att se sin viktiga roll i omställningen. Dagen anordnas i samarbete med Aktuell Hållbarhet.

Läs mer om vad cirkulär ekonomi är för Ragn-Sells och hur vi jobbar med det https://www.ragnsells.se/cirkular-ekonomi/

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på circular@ragnsells.com


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors