2021-06-17 11:16Pressmeddelande

”Avgörande skapa marknader för återcirkulerade råvaror”

Ragn-Sells kommentar till Norges strategi för cirkulär ekonomi:
Under onsdagen presenterade klimat- och miljöminister Sveinung Rotevatn (V) den norska regeringens strategi för cirkulär ekonomi. Miljöföretaget Ragn-Sells välkomnar strategin, framför allt satsningen på materialåtervinning ur oorganiskt farligt avfall, men betonar också att Norge behöver skapa cirkulära marknader för att bli ett cirkulärt föredöme.

– Det är mycket positivt att Norges regering lyfter betydelsen av teknikutveckling för återvinning av viktiga råvaror ur farligt avfall. Men för att få till stånd cirkulära lösningar är det avgörande att norska regeringen skapar marknader för återcirkulerade ämnen. Materialåtervinningen måste bli ekonomiskt lönsam, säger Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox.

Norges statsminister Erna Solberg lyfte under presentationen fram att Norge behöver en mer cirkulär ekonomi med renare avfallsströmmar, vilket strategin ska bidra till. Klimat- och miljöminister Sveinung Rotevatn framhöll behovet av ett innovationskraftigt näringsliv för att leverera nya lösningar.

– Regeringen konstaterar att återvinning av samhällskritiska näringsämnen som fosfor innebär affärsmöjligheter. För att visa internationellt ledarskap behöver Norge ta ett helhetsgrepp och införa återföringskrav från relevanta avfallsflöden så att näringsämnena fosfor, kväve och kalium kan återcirkuleras till jordbruket, säger Mikael Hedström.

I strategin lyfter Norges regering kunskapsutveckling om materialströmmar, standardisering av data och nya värdekedjor för att få till cirkulära marknader. Däremot saknas tydliga förslag om att utveckla lagstiftning, politiska styrmedel och ekonomiska incitament i syfte att likställa återvunna och jungfruliga råvaror.

– En avgörande princip för cirkulär ekonomi är att kvaliteten hos en råvara ska avgöra hur den får säljas. Därför bör Norges regering tillsätta en utredning för att sätta vetenskapligt baserade kvalitetskrav på råvaror och låta detta vara den styrande principen för vad som får säljas, säger Mikael Hedström.

I Sverige antogs regeringens nationella strategi för cirkulär ekonomi i juli 2020. Den svenska strategin pekar ut fyra fokusområden – hållbar produktion och produktionsdesign, hållbar konsumtion, giftfria kretslopp samt cirkulära affärsmodeller och innovation.                 

För mer information, kontakta gärna:

Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox, 070 927 27 56, mikael.hedstrom@ragnsells.com

Emma Ranerfors, pressansvarig, Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.com

Pressbilder för fri användning kan laddas ned här. Hela strategin finns att läsa här.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar, avgiftar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2300 medarbetare, varav 1500 i Sverige, och omsatte 6,6 miljarder SEK år 2020. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors