2022-08-31 03:50Pressmeddelande

Återvunnet slam från laxodlingen skyddar haven och ökar fiskproduktionen

Foto: Benjamin A. Ward (för Ragn-Sells)Foto: Benjamin A. Ward (för Ragn-Sells)

Miljöföretaget Ragn-Sells erbjuder, som en del av det norska affärsnätverket ARAL, en ny cirkulär teknik som förvandlar avfall från laxodlingar till kommersiella näringsämnen och biogas. Det norska företaget Eide Fjordbruk är nu först med att använda den nya tekniken i fullskaliga system, vilket gör att företaget kan utöka fiskproduktionen samtidigt som deras miljö- och klimatpåverkan minskar.

– Cirkulära system för laxodlingsavfall innebär mindre påverkan på havet, omvandlar avfallet till nya resurser och möjliggör ökad produktion. Vi är stolta över att hjälpa Eide Fjordbruk att implementera det första av många system, säger Vidar Svenning Olsen, vd för miljöföretaget Ragn-Sells Norge.

Fisk är proteinrik mat, men det biologiska avfallet som kommer från fiskodlingarna är rikt på näringsämnen som fosfor och kväve och riskerar att bidra till övergödning i haven. Bara i Norge släpps 9 000 ton fosfor ut i havet varje år. För att skydda miljön är mängden näringsämnen en fiskodling tillåts släppa ut begränsad. Det nya systemet minskar drastiskt påverkan på havet, vilket gör att hållbara fiskodlare som Eide Fjordbruk kan öka produktionen utan att bryta mot dess tillstånd samtidigt som slammet omvandlas till värdefulla resurser.

– Genom att samla in och cirkulera avfallet kan vi öka produktionen samtidigt som vi sänker utsläppen och energiförbrukningen. På så sätt kan norsk fiskindustri bidra till att mildra matkrisen i världen utan att riskera att överskrida de planetära gränser, säger Sondre Eide, vd för Eide Fjordbruk.

Photo: Benjamin A. Ward (for Ragn-Sells)

Photo: Benjamin A. Ward (för Ragn-Sells)

De avfall som samlas upp med hjälp av tekniken är slam och döda fiskar. Slammet kan användas på flera sätt bland annat fångas näringsämnena upp och cirkuleras för användning i gödningsmedel eller foder, vilket innebär att systemet verkligen är cirkulärt när fodret går tillbaka till fiskodling. Det kvarvarande slammet används för produktion av biogas, vilket ger förnybar energi och bidrar till att kompensera klimatpåverkan från livsmedelsproduktion.

– Haven kan föda många människor över hela världen, men vi måste värna havens rikedomar på ett hållbart och cirkulärt sätt. Detta system har potential att avsevärt öka produktionen av fisk i Norge såväl som i många andra länder, utan risk för övergödning som hotar kustfiskpopulationer, säger Pär Larshans, hållbarhetschef i Ragn-Sellskoncernen.

Det cirkulära systemet kommer att vara fullt operativt vid Eide Fjordbruks anläggning i Hardangerfjorden under november.

För mer information, kontakta gärna
Pär Larshans, hållbarhetschef, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com 
Emma Ranerfors, pressansvarig, 010-723 24 16, press@ragnsells.com 

Fakta: Det nya cirkulära systemet för fiskodling
Det nya cirkulära systemet består av flera komponenter, alla från det norska affärsnätverket ARAL. För det första säkerställer Framo LiftUP slamuppsamling. Det innebär att slam och död fisk samlas upp i stället för att sjunka till havsbotten. Det filtrerade slammet går till mellanlagring i en lastboj från Aquapro innan det tas om hand av Ragn-Sells Havbruk logistik (en del av Ragn-Sellskoncernen).


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2021 uppgick Ragn-Sells omsättning till 7,6 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors