2021-03-23 07:30Pressmeddelande

Återvinning av fosfor får mångmiljonstöd från Klimatklivet

null

Miljöföretaget Ragn-Sells projekt för att utvinna näringsämnet fosfor ur avloppsslam får 51 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet, Sveriges satsning på teknik som minskar klimatutsläpp. Den planerade anläggningen i Helsingborg kan minska EU:s beroende av att importera klimatbelastande fosfor från gruvor.

– Ragn-Sells cirkulära lösningar ger minskade utsläpp genom att ta vara på värdefulla råvaror som vi redan har i vårt avfall. Vi är glada och tacksamma för att Sverige ser klimatnyttan och investerar 51 miljoner kronor genom Klimatklivet, säger Mikael Hedström, vd på Ragn-Sells Treatment & Detox.

Fosfor är ett av näringsämnena i gödsel och avgörande för att jordbruket ska kunna producera tillräckligt mycket mat. Men Europa är beroende av fosfor från gruvor utanför EU, där den framställs med metoder som skapar stora klimatutsläpp. Samtidigt finns det stora mängder fosfor i avloppsslammet från Sveriges reningsverk, men den allra största delen tas inte till vara.

Den anläggning Ragn-Sells planerar att bygga i Helsingborg använder Ash2Phos-tekniken, som utvinner mer än 90 procent av den fosfor som finns i askan från förbränt avloppsslam. Ash2Phos-tekniken är framtagen av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining.

– Sveriges satsning på klimatsmart teknik är viktig för att nå målet om noll utsläpp 2045. Men för att det ska lyckas måste det bli lönsamt att använda återvunna råvaror i stället för nyproducerade. Då krävs ny lagstiftning, som ambitiösa krav på att fosfor i avloppsslam måste återvinnas, säger Anna Lundbom, marknadschef på EasyMining.

Reglerna lever kvar trots att EU pekat ut fosfor som en råvara vi inte klarar oss utan och riskerar att få brist på. En ny lagstiftning med ambitiösa krav på att fosfor i avloppsslam måste återvinnas är efterlängtad.

– Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle, så måste vi återanvända råvaror vi redan har så ofta det bara går. Vi ser fram emot att jobba tillsammans med regeringen för att förändra EU:s regelverk och skapa riktiga kretslopp där kvalitet är viktigare än ursprung, säger Anna Lundbom.

Fullt utbyggd väntas Ragn-Sells anläggning skapa ett trettiotal nya arbetstillfällen i Sverige. Den kommer att ha kapacitet att behandla 56 000 ton aska från förbränt slam varje år. Det motsvarar hälften av det avloppsslam som i dag inte tas tillvara i Sverige.

För mer information, kontakta gärna
Anna Lundbom, marknadschef EasyMining, 070-927 28 29, anna.lundbom@ragnsells.com
Mikael Hedström, vd Ragn-Sells Treatment & Detox, 070-927 27 56, mikael.hedstrom@ragnsells.com
Emma Ranerfors, Pressansvarig, 010-723 24 16, press@ragnsells.com

Fakta: Fosfor
Grundämnet fosfor, med den kemiska beteckningen P, ingår i mineralgödsel och är nödvändigt för jordbrukets matproduktion. Både Sverige och EU är beroende av import, främst från Marocko (Västsahara), Kina och Ryssland. Fosfor kommer i dag från fosfatmalm som bryts i gruvor.

Malmen innehåller ofta föroreningar som den giftiga tungmetallen kadmium. Kadmiumet följer med i gödslet, tas upp av växter och hamnar på våra tallrikar. Enligt Kemikalieinspektionen är i dag vart sjunde benbrott hos svenska kvinnor orsakat av kadmium.

En regeringsutredning som lades fram under 2020 föreslår ett lagkrav på att minst 60 procent av den fosfor som finns i Sveriges avloppsslam måste återvinnas. Det innebär ett stort behov av nya lösningar för återvinning. Flera andra länder i Europa har redan lagstiftat om liknande krav.

I miljömålsberedningens delbetänkande Havet och människan, som presenterades i januari 2021, föreslår beredningen att Sverige ska driva på inom EU för så kallad kvotplikt, alltså att en viss andel av näringsämnen i mineralgödsel måste vara återvunnen råvara.

Fakta: Klimatklivet
Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. Det totala anslaget för Klimatklivet 2021 är ungefär 2,3 miljarder kronor. Läs mer här


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors