2021-05-20 10:25Pressmeddelande

Annie Lööf besöker Ragn-Sells och deras innovationsbolag

Torsdagen den 20 maj deltar Centerpartiets ledare Annie Lööf i ett digitalt studiebesök hos miljöföretaget Ragn-Sells och deras innovationsbolag. Fyra högaktuella teknikspår kommer att visas upp och den cirkulära transformationen kommer stå i centrum, likväl som den föråldrade syn som påverkar dagens styrmedel och regelverk, såväl i Sverige som i EU.

- Vi är mycket glada att Annie Lööf tar sig tid att under en timme ”resa runt” och ta del av fyra av våra teknikspår. Tekniker som vi tror kommer kunna bidra till att lösa flera av de stora utmaningar som samhället står inför, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Det digitala studiebesöket kommer att ske den 20 maj med flera olika nedslag i Ragn-Sellskoncernen. Annie Lööf kommer att få besöka bl.a.:

  • EasyMining med fokus på våra lösningar för cirkulation av högkvalitativa produkter av kväve och fosfor från avloppsvatten och -slam.
  • Bygget av den världsunika anläggningen Ash2Salt på Högbytorp, som kommer utvinna bland annat Kalium ur flygaska.
  • Chromafora och deras lösningar för att ur avfallsströmmar kunna fånga värdefulla resurser såsom REE samt att med hög precision ta bort toxiska tungmetaller och organiska ämnen såsom PFAS ur vatten - en viktigt pusselbit för avgiftning och resursåterföring bl.a. inom industrin och vid gruvdrift.
  • Estland, där Ragn-Sells tillsammans med bl.a. Tallinn University of Technology (TalTech) och University of Tartu tagit fram en teknik för storskalig resursåtervinning av oljeskifferaska där vi kan kan åstadkomma stora nettominskningar av koldioxidutsläpp och undvika brytning av jungfrulig kalksten.

Samhällets pågående omställning från ett linjärt till ett cirkulärt synsätt behöver däremot hjälp av politiken. Idag finns flera regelverk och styrmedel som sätter stopp för skapandet av en marknad för cirkulerade resurser. Bland annat ses fortfarande ursprung som viktigare än kvalitet när det kommer till råvaror.

- Nyckeln till ett hållbart samhälle är att nyttja de resurser vi redan har, om och om igen, men vi och fler andra innovatörer med ett cirkulärt tänk, begränsas idag av föråldrade regelverk och styrmedel. Vi vill få möjligheten att använda våra cirkulära lösningar och de återvunna råvarorna för att skynda på den cirkulära transformationen och här hjälp av politiken – på såväl nationell som EU-nivå, säger Pär Larshans.

För mer information, kontakta gärna:
Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells
070 927 29 63, par.larshans@ragnsells.com

Emma Ranerfors, pressansvarig, Ragn-Sells
010 723 24 16, press@ragnsells.com

Ämnen

 Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar, avgiftar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,6 miljarder SEK år 2020. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors