2019-07-10 16:18Nyheter

Vi måste undanröja hindren för den cirkulära ekonomin

null

Så länge Sverige och övriga EU fokuserar på att minska avfall i stället för att se avfallet som en resurs, kommer vi inte kunna ställa om till en cirkulär ekonomi, skriver Lars Lindén och Mikael Hedström på Ragn-Sells. Läs Ragn-Sells slutreplik på debatten kring resursåterföring.

Carl Hartmann, vd för specialavfallsföretaget NOAH, skriver i en replik den 6 juli att samhället, förutom att hantera farligt avfall på ett säkert sätt, också måste jobba på att minska mängden farligt avfall.

Vi håller självklart med Carl Hartmann om att hanteringen av farligt avfall ska ske på ett säkert sätt. Däremot menar vi att ett ensidigt fokus på att minska avfall styr helt fel och håller kvar oss i ett linjärt system som är ohållbart.

Mål för omställning till en cirkulär ekonomi, där resurser återförs till kretsloppet, finns på såväl nationell som EU-nivå. Men den cirkulära omställningen hindras i dag av linjära styrmedel, tänkta att fungera i ett system där resursanvändning har en början och ett slut.

Flygaskan på Langöya som kommer till Norge från flera länder inom EU är ett skrämmande exempel på detta. Askan innehåller värdefulla råvaror, exempelvis kalium, som istället slängs bort när det idag finns metoder som kan återföra de avgiftade resurserna tillbaka in i kretsloppet. Detta sker samtidigt som vi bryter ny kalium som ökar våra klimatutsläpp.

Oberoende av omställningen till ett cirkulärt samhälle behöver vi städa upp de gifter och farliga rester vi producerat och spritt genom ett över 150 år gammalt ohållbart linjärt system. Samtidigt måste resurser användas mer effektivt så att de räcker till det vi behöver mest av såsom livsmedel och energi.

Vi på Ragn-Sells vill kombinera städandet med att producera nytt så att resurser kan användas om och om igen. Utvinning av värdefulla råvaror ur giftig flygaska är ett tydligt exempel där teknik finns som både kan fasa ut gifter och ta vara på resurser, samtidigt.

Ett ensidigt fokus på att minska mängden avfall är feltänkt och kortsiktigt. Styrmedlen måste i stället inriktas så att det stimulerar den resursåterföring som på sikt kan ge oss en cirkulär ekonomi. Avfall är en resurs.

Lars Lindén, koncernchef, Ragn-Sells

Mikael Hedström, affärsområdeschef Treatment & Detox Sweden, Ragn-Sells 


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors