2019-10-30 09:28Nyheter

"Vi ligger i framkant när det gäller miljöarbete"

null

I sin roll som Affärsansvarig för Ragn-Sells Agro träffar Magnus Blad både uppströms- och nedströmskunder i arbetet med att återvinna och cirkulera växtnäring i form av avloppsslam. ”Ragn-Sells tar hand om det fosforrika avloppsslammet, återinför det till jordbruket och skapar därigenom cirkularitet”, säger Magnus.

Magnus Blad har en bakgrund inom jordbrukssektorn och är sedan 2007 Affärsansvarig för Ragn-Sells Agro i södra Sverige.

– Agro samlar in organiskt avfall, i huvudsak avloppsslam från reningsverk men också komposter och jordar. Vi mellanlagrar det, dokumenterar och avsätter. Huvuduppgiften är att återvinna och cirkulera växtnäring.

Läs artikeln här


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors