2018-05-03 09:27Nyheter

Värdefulla metaller får nytt liv

null

I den askslagg som kommer till Ragn-Sells anläggningar finns det värdefulla metaller. Genom Ragn-Sells cirkulära lösningar sorteras de värdefulla metallerna ut från askan, behandlas på olika sätt, och säljs sedan vidare för att få nytt liv, oftast i andra länder i Europa.

Varje år tar Ragn-Sells behandlingsanläggningar Häradsudden, Heljestorp och Högbytorp emot cirka 160 000 ton/år askor från avfallsförbränning. Askslagget består till cirka sex procent av metaller/järn – ett värdefullt material som Ragn-Sells sorterar ut och tar till vara på.

Läs hela artikeln


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors