2020-06-15 10:55Nyheter

Telenors gamla kopparnät får nytt liv

null

Fiber och mobila lösningar kommer att ta över istället för Telenors gamla kopparnätverk. Ragn-Sells är en av tre aktörer som bidrar till detta. Uppdraget är att tömma, riva och städa upp gamla rum eller byggnader. Utrustningen kommer sedan att få nytt liv.

- Vi är redan på god väg och är nu inne på omgång två. Nu under våren 2020 sanerar vi över 3000 stolpar och 450 skåp. De områden vi har tilldelats är Vestland fylke och Viken fylkeskommun. I den första omgången som nu är avslutat arbetade vi i Møre och Romsdal, säger Anna Vårheim, projektledare på Ragn-Sells.

Gamla byggnader ska tömmas och rivas helt. Telenorägda stolpar, skåp, kablar, ledningar, kopplingsskåp och master / reflektorer i alla landets kommuner kommer att saneras fysiskt.

Mycket kan användas på nytt

Det 110 år gamla kopparnätverket var supermodern utrustning när det anlades på sin tid. Nu måste det digitaliseras. Många av de gamla objekten finns i privata hem, offentliga byggnader och som en del av det gamla totalförsvaret. Allt det gamla goda ersätts i dagsläget istället av fiber och mobila lösningar.

- Vi ser till att alla stolpar, skåp, telefonkiosker och liknande tas bort och att materialen återvinns. Den tekniska utrustningen som fortfarande är användbar returneras till Telenor för återanvändning. Dessutom kommer lokala företag att använda material som fortfarande är av god kvalitet. Farligt avfall som inte ska vara kvar i kretsloppet säkras och behandlas vidare på ett passade sätt, fortsätter Anna Vårheim.

Gammalt koordinatsystem och frodig natur

- Det gamla koordinatsystemet var inte så exakt som dagens GPS-system. Det betyder att vi har lite detektivarbete att göra för att hitta alla objekt som ska tas bort. Det kan finnas avvikelser på flera hundra meter, byggnaderna som finns inritade står ibland inte där de ska enligt kartan. Men de som genomför arbetet är duktiga på att hitta lösningar så det ordnar sig efter som, säger Vårheim.

Utrustningen som ska tas bort befinner sig på fjäll, nere i frodiga dalar och i små tätorter. De tjänar inte längre något syfte där de står och för naturens skull bör de tas bort.

- Det är en win-win-situation, vi tar bort den föråldrade utrustningen från naturen så att materialet kan få ett nytt liv. Vi fick också se den vackra naturen i både höst- och vinterskrud, och nu kommer vi att få se vårens intåg. Arbetet under den andra omgången avslutas sommaren 2020. Det känns bra att kunna hjälpa till med att rensa upp dessa omgivningar, avslutar Vårheim.

Vanliga avfallstyper i projektet

De vanligaste typerna av avfall som hanteras i detta projekt är kopparkabel, EE-avfall, skrotmetall, kreosotimpregnerat trä, CCA-impregnerat trä och en del asbest.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors