2019-11-21 15:35Nyheter

Svenskt Vattens expert: ”Ett viktigt genombrott för kväveåtervinning”

null

Miljöföretaget Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining har beviljats 19 miljoner kronor i finansiering från EU. Syftet är att utveckla en cirkulär metod där att kväve återvinns från avloppsvatten. Metoden är ett genombrott, inte minst ur klimatsynpunkt, berättar Anders Finnson på Svenskt Vatten.

– Vi i VA-branschen har under lång tid sökt olika lösningar för att återvinna kväve från avloppsvatten och om det blir ett lyckat resultat står vi inför ett viktigt genombrott för kväveåtervinning, säger Anders Finnson, som är expert på avlopp, miljö- och kemikaliearbete på Svenskt Vatten.

Han är också del av referensgruppen som ska testa Ragn-Sells nya metod inom kväveåtervinning. Tidigare i höstas beviljades Ragn-Sells 19 miljoner kronor från EU:s innovationsprogram LIFE, för att utveckla metoden och så småningom erbjuda den till bland annat svenska reningsverk.

Läs hela artikeln här


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors