2020-07-20 11:58Nyheter

Semesterrenovera rätt i sommarstugan

null

Coronapandemin gör att många står över utlandssemestern i sommar och passar på att fixa i sin sommarstuga. Men hur ska man göra med avfallet? Här är tipsen för att minimera din miljöpåverkan och se till att materialen återvinns till nytt liv, skriver Cecilia Zarbell, kommunikationschef på miljöföretaget Ragn-Sells.

Europeiska länder har börjat öppna upp igen efter vårens nedstängningar i coronapandemins spår. Men det lär dröja innan utlandsresandet är tillbaka på allvar. Många svenskar som har glädjen att ha tillgång till ett fritidshus tillbringar stora delar av sommaren där i år och då är det många som passar på att hemmafixa i stugan – renovera, måla och rensa i förråd och uthus. Trenden innebär att stora mängder avfall uppstår. Redan under våren har vi sett en kraftigt ökad efterfrågan på containrar från privatpersoner. I hela Sverige finns över en halv miljon fritidshus, så det finns mycket att vinna på att återvinna rätt.

Ofta uppstår en del giftigt spill under arbetet, som gammalt trä impregnerat med arsenik, maskinoljor eller lösningsmedel. Sådana ämnen ska inte spridas i naturen utan måste tas omhand på ett säkert sätt. Men det är viktigt att även ofarligt avfall återvinns och kommer till nytta igen. Varje gång vi kan utnyttja ett material som redan finns till nästa bygge minskar behovet av att producera samma material igen, med alla de utsläpp det innebär. På så vis ger vi jordklotet semester också.

Här är fem tips om hur du hanterar ditt hemmafixaravfall hållbart i sommar:

Läs på om sorteringen. Ta reda på hur du ska sortera olika sorters avfall redan innan du sätter igång att renovera. Kommunens hemsida har oftast information.

Kolla upp var ditt avfall hamnar. Om du hyr en container eller säck för att få hjälp att hantera överblivet material, gör det från en seriös aktör som tar fullt ansvar för att så mycket som möjligt återvinns. Det sista både du och naturen vill är att avfallet du slitit med hamnar i skogen.

Gammalt tryckimpregnerat virke kan innehålla krom, koppar eller arsenik och klassas som farligt avfall. Lämna det på återvinningscentralen så att det hamnar på en förbränningsanläggning med rökgasrening. Om du eldar upp det själv sprider du gifterna i naturen.

Flytande avfall som oljor går utmärkt att återvinna och kan då ersätta varor gjorda av nyupptagen fossil olja. Det viktiga är att du inte blandar ihop dem, för då är det svårt att skilja dem åt igen. Se till att det framgår av flaskan eller dunken vad den innehåller när du lämnar den till återvinningscentralen.

Se upp med gamla material. Många gamla byggkomponenter, som asbestplattor, är förbjudna sedan länge men finns ofta kvar i gamla hus. I dag är de klassade som farligt avfall och du har ansvar för att de hanteras på ett säkert sätt. Personalen på din återvinningscentral hjälper gärna till.

Vi gläder oss med alla stugägare som ska få ordning på torpet i sommar. Nu hjälps vi åt för att hålla miljöfarliga ämnen borta från naturen och återvinna värdefulla material till ett nytt liv.

Cecilia Zarbell, kommunikationschef på miljöföretaget Ragn-Sells


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors