2016-02-23 13:20Nyheter

Samverkan en förutsättning för cirkulära affärsmodeller

null

Att nå en cirkulär ekonomi är en gemensam utmaning – en enskild individ, ett enskilt företag eller en enskild institution kan inte bli cirkulär på egen hand. Därför bjöd Ragn-Sells in en bred grupp aktörer från olika delar av näringsliv och samhälle till ett samtal kring cirkulär ekonomi baserat på EU-kommissionens strategi för cirkulär ekonomi.

På plats under morgonen fanns representanter från näringsliv, myndigheter och forskning. På scenen fanns bland annat Katarina Areskoug Mascarenhas från EU-kommissionen, Leif Holmberg från Naturvårdsverket samt Anders Wijkman som ordförande för Romklubben, Miljömålsberedningen och Återvinningsindustrierna.

Därefter fick deltagarna, i mindre grupper, bland annat diskutera frågor som hur övergången till cirkulära affärsmodeller kan främjas och vilka brister och gap som finns i dagens policyramverk. Resultatet av diskussionerna har nu använts som inspel i det yttrande på EUs förslag som Ragn-Sells skickade in den 18 februari till miljö- och energidepartementet.

För att Sverige ska vara ledande och leva upp till globala mål för en hållbarare värld krävs det bland annat förutsättningar för näringslivet att ställa om, att investera i ny teknik och samtidigt klara lönsamheten. Det handlar t ex om att det ska vara mer lönsamt att återvinna och återanvända än att använda jungfruligt material.

- Att utnyttja resurser på ett hållbart sätt finns i vårt DNA, sa Ragn-Sells VD Helena Karlsson i sitt välkomsttal.

Så samverkan och arenor för informationsutbyte, liksom regleringar inom konsument-, producent- och skattelagstiftning, utbildning och information är ingredienser i ett recept på framgång. Vilket Ragn-Sells välbesökta seminarium vittnade om.

Se den sammanfattande filmen från Ragn-Sells rundabordssamtal den 16 februari, 2016.

Ta även del av Ragn-Sells yttrande över Europeiska kommissionens förslag COM (2015) till meddelandet om Cirkulär ekonomi (M2015/04155/Mn).

Läs mer på www.ragnsells.se/cirkularekonomi


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors