2016-12-01 08:12Nyheter

​Samarbete skapar praktikmöjligheter för nyanlända

null

Stockholms stad samarbetar med företag i återvinningsbranschen, bland andra Ragn-Sells, för att utveckla Arbetsmarknadsförvaltningens lastbilsförarutbildning, SFL*. Utbildningen bedrivs av SFI Stockholm och vuxenutbildningen i Stockholm i samverkan med Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium.

- Det känns viktigt för oss att hjälpa till att ta tillvara på kursdeltagarna och den branschkompetens de besitter. En praktikplats kan vara första steget mot en anställning och vi vill därför ge en bra bild av Ragn-Sells som företag för att de ska välja oss för sin praktik, säger Kristina Eklund Nielsen, Chef Strategisk kompetensutveckling på Ragn-Sells Akademien.

Hur kom det sig att Ragn-Sells och Stockholm stad samarbetar kring detta?

- Jag träffade Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans förra året och hörde om företagets behov av förare och såg då genast möjligheter. I mina kontakter med branschen uppfattar jag att arbetsgivarna har svårt att hitta rätt kompetens då det är brist på lastbilsförare. Våra diskussioner med Ragn-Sells, branschen, SFI Söderort och STFG mynnade ut i att SFL ytterligare kan fördjupa samarbetet med företag i branschen och erbjuda nyanlända i Stockholm med yrkesförarerfarenhet från sina hemländer en utbildning som ger jobb. Ett nära samarbete med arbetsgivare och bransch utvecklar våra vuxenutbildningar, säger Maria Tesarz, strateg vid Arbetsmarknadsförvaltningen.

Under utbildningstiden har tio elever haft sina prova-på veckor hos Ragn-Sells och tre av eleverna har genomfört eller kommer att genomföra sin första APL**-vecka på företaget.

- Det här samarbetet är precis vad som behövs för att utbildningen ännu tydligare ska knyta an till verklighetens krav. Sedan SFL startade 2008 har vi utvecklat vår samverkan med branschföretag och tillsammans med Ragns-Sells har vi tagit ett steg längre. Att företagen är mer närvarande under utbildningen skapar större motivation hos eleverna och bidrar till att de redan under utbildningstiden får en djupare förståelse för rollen som yrkesförare, säger Björn Hjukström, biträdande rektor och utvecklingsstrateg på SFI Stockholm, Stockholm stad.

Taglou Madani (i mitten på bilden ovan) är en av eleverna som gjort praktik på Ragn-Sells. Han säger att den första tredagarspraktiken var jättebra.

- Man fick lära sig vad arbetet handlar om och kunde fråga handledaren om hur lastbilen och företaget fungerar. Då vet man mer när man sen kommer ut på APL och är bättre förberedd, berättar han och de andra eleverna håller med.

Broschyr om Ragn-Sells

För att skapa intresse för praktikplatserna har ett informationsmaterial tagits framdär deltagarna kan läsa mer om bolaget, men också om hur några av företagets medarbetare beskriver sin vardag i företaget. Ragn-Sells har även medverkat i undervisningen för att informera om företagets verksamhet och svara på elevernas frågor.

*STFG, Stockholms Transport- och Fordonstekniska Gymnasium

** SFL står för Svenska För Lastbilsförare. Det är en gymnasial specialutbildning för personer som tidigare har arbetat som lastbilsförare i sitt hemland. I utbildningen integreras språkutbildning, där fokus ligger på det yrkesrelaterade språkbruket. Utbildningen omfattar 800 gymnasiepoäng ur Fordons- och transportprogrammet.

*** APL står för Arbetsplatsförlagt Lärande


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors